Kirkon Ulkomaanapu maksaa takaisin ulkoministeriön myöntämän valtionavustuksen

Kirkon Ulkomaanavun sisäisen tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että avustuksen käyttö ei noudattanut KUA:n laatu- ja vastuullisuusvaatimuksia.

KIRKON ULKOMAANAPU (KUA) maksaa takaisin ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksen 4.2.2021 myöntämän 50 000 euron suuruisen valtionavustuksen.

Kirkon Ulkomaanavun 10.3.2022 aloittaman sisäisen tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että avustuksen käyttö ei noudattanut KUA:n laatu- ja vastuullisuusvaatimuksia. Tapaus liittyy paikallisen toimijan hankintamenettelyyn, joka koski rauhantyöhön sisältyvän kokouksen järjestämistä Somaliassa. Avustuksen sovitusta käytöstä ei tarkastuksessa löytynyt selkeää näyttöä.

KUA ilmoitti havainnostaan ulkoministeriölle 13.3.2022.  KUA:n sisäisessä tarkastuksessa vahvistuneiden löydösten pohjalta ulkoministeriö on pyytänyt 20.4.2023 KUA:a maksamaan avustuksen takaisin.

Rauhanvälitystyö on tärkeä osa KUA:n Somalian maaohjelmaa. KUA on työskennellyt Somaliassa vuodesta 2008 alkaen. Työllä on saatu aikaan positiivisia vaikutuksia etenkin naisten osallisuuden lisäämiseksi päätöksentekoelimissä ja rauhantyössä.

KUA:n kaikkien ohjelmien toteutumista Somaliassa seuraa maatoimiston monitorointi-, talous- ja johtotiimi. Sisäisessä valvonnassa ja taloushallinnossa toimitaan KUA:n yleisten ohjeiden mukaisesti. Maaohjelmissa toteutetaan vuosittain tilintarkastukset. Kehittämistoimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja systemaattisesti sekä KUA:n maatoimistoissa että Helsingin-toimistossa. Takaisinperintään johtanut tapaus on rauhantyön laajuus huomioiden vähäinen, mutta erittäin valitettava.

”Kirkon Ulkomaanapu työskentelee usein erittäin hauraissa valtioissa. Tämä on huomioitu sisäisessä valvonnassamme. Mikäli epäilyjä ilmenee, tartumme niihin välittömästi. Avun saattaminen perille on tärkein tavoitteemme. Jatkamme riskienhallintamenetelmiemme vahvistamista sekä sisäistä selvitystyötä”, sanoo KUA:n Somalian maajohtaja Ikali Karvinen.

Kirkon Ulkomaanapu maksaa takaisinperinnän kohteena olevan summan kokonaisuudessaan ulkoministeriölle. KUA jatkaa työtään Somaliassa tukemalla rauhan ja sovinnon työtä sekä romahtaneen valtionhallinnon uudelleenrakentamista. Humanitaarinen apu tuo vettä ja ruokaa kuivuudesta pahiten kärsiville alueille.


Lisätiedot:

Ikali Karvinen, Somalian maajohtaja, Kirkon Ulkomaanapu. Ikali.Karvinen(a)kirkonulkomaanapu.fi