Jouni Hemberg Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajaksi

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajan sijaiseksi kolmen vuoden ajaksi on valittu Ulkomaanavun Washingtonin toimiston johtaja Jouni Hemberg. Toiminnanjohtajan paikka vapautui, kun nykyinen toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen nimitettiin kolmeksi vuodeksi Ulkomaanavun johtaman uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristön johtajaksi. Hemberg aloittaa tehtävässään 1. toukokuuta.

Jouni Hemberg tuli Kirkon Ulkomaanavun palvelukseen vuonna 2008 humanitaarisen avun päälliköksi, sen jälkeen hän oli neljä vuotta kansainvälisen työn johtajana ja viimeksi hän on ollut kaksi vuotta järjestön erityisedustajana USA:ssa. Ennen Ulkomaanapuun tuloaan Hemberg toimi erilaisissa johtotehtävissä muun muassa Kansainvälisen ja Suomen Punaisen Ristin, Pelastakaa Lapset ry:n ja YK-järjestöjen palveluksessa.

Jouni Hemberg

Jouni Hemberg

”Lähivuosien toiminnallisena tavoitteenamme on jatkaa Ulkomaanavun strategian toteuttamista ja vahvistaa entisestään organisaatiotamme laadun, tehokkuuden, työmme vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden suhteen”, Hemberg linjaa tavoitteitaan. Ulkomaanapu on nykyisessä strategiassaan keskittynyt kolmeen teemaan; oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Kirkon Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Tarja Kantola toteaa, että Antti Pentikäisen siirtyminen rauhanvälitysverkostoon vahvistaa Ulkomaanavun rauhantyötä.

”Osaamisellamme on kysyntää nyt, kun YK:ssa ja eri alueellisissa organisaatiossa halutaan luoda konkreettista sisältöä rauhanvälitykselle. Suomen hallitus on yhdessä Turkin hallituksen kanssa ollut aloitteentekijöitä rauhanvälityksen kehittämisessä. Suomessa keskeiseksi nähty uskonnollisten ja perinteisten johtajien roolin huomioiminen rauhanrakentamisessa on uudenlaista sisällönrakentamista ja siinä kirkon ulkomaanavun ja Antti Pentikäisen osaaminen on keskeistä.”

Lisätietoja: Jouni Hemberg, puh. US + 1 (301) 385 0841, Suomi +358 50 325 9579, Huom. aikaero -6 h Hallituksen puheenjohtaja Tarja Kantola, puh. 050 555 0833