Järjestöt: Syyrialaiset toimijat saatava mukaan humanitaariseen apuun, rauhantyöhön ja jälleenrakennukseen

Kirkon Ulkomaanapu toimittaa ruoka-apua Aleppon kaupunkiin Syyriassa.
Kirkon Ulkomaanapu toimittaa ruoka-apua Aleppon kaupunkiin Syyriassa.

Seitsemän suomalaista kansalaisjärjestöä vaatii yhteisessä kannanotossaan YK:ta osallistamaan Syyrian paikallisyhteisöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja paikallishallintoa kaikkeen Syyriassa tehtävään työhön. Järjestöt korostavat, että vain syyrialaisten itsensä osallistuminen luo edellytykset rauhalle ja hyvinvoinnille Syyriassa.

Lisäksi koulutus ja toimeentulo ovat edellytyksiä onnistuneelle jälleenrakennukselle ja syyrialaisten tulevaisuudelle. Tänään julkaistu kannanotto liittyy 24.1. Helsingissä järjestettävään, Suomen isännöimään kansainväliseen Syyria-kokoukseen. YK julkaisee kokouksessa humanitaarista apua ja Syyrian pakolaisia koskevat suunnitelmansa.

Järjestöjen mukaan kansainvälinen yhteisö on tähän asti toiminut Syyriassa omien verkostojensa kautta. Koordinaatiota paikallisten toimijoiden kanssa ei ole ollut riittävästi. Nyt kun Syyrian sodassa alkaa seitsemäs vuosi, on korkea aika ottaa myös syyrialaiset toimijat paremmin mukaan kaikkeen Syyriaan suuntautuvan avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Paikallistoimijoiden huomiointi on tärkeää, koska he ovat niitä, jotka luovat rauhan edellytykset ja rakentavat yhteisöjen selviytymiskykyä konfliktin keskellä. ”On myös olennaista, että kansainväliset toimijat osallistavat toimijoita kaikista poliittisista ryhmistä ja kaikilta alueilta, mikä auttaa ratkaisemaan jo olemassa olevia kärjistyneitä poliittisia jakolinjoja”, järjestöt sanovat kannanotossaan.

Järjestöt kiinnittävät huomiota myös alueen ennätykselliseen nuorisotyöttömyyteen ja nuorten näköalattomuuteen. Tähän mennessä kansainvälisen yhteisön koulutusratkaisut ovat keskittyneet vain lasten ensimmäisiin kouluvuosiin, mutta toimet ovat olleet riittämättömiä, eivätkä kaikki lapset ole edelleenkään koulussa. Tämän jälkeen koulutie lisäksi katkeaa, koska jatkomahdollisuudet puuttuvat.

Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että syyrialaiset voivat saattaa koulutuksensa loppuun. Koulutuksen on myös rakennettava siltoja työelämään, jotta nuoret voivat rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Crisis Management Initiative, Felm ─ Suomen Lähetysseura, Fida International, Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset. Järjestöt kutsuvat myös muita toimijoita kannanoton allekirjoittajaksi. Kannanoton voi lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Crisis Management Initiative (CMI)
Maruan El-Krekshi
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ohjelmajohtaja
maruan.elkrekshi@cmi.fi
+358 40 747 4530

Felm ─ Suomen Lähetysseura
Minna Saarnivaara
Syyrian rauhanhankkeen projektipäällikkö
minna.saarnivaara@felm.org
+358 50 517 8396

Fida International
Ismo Salerto
Avustustoiminnan päällikkö
ismo.salerto@fida.info
+358 40 829 2206

Kehys
Rilli Lappalainen
Pääsihteeri
rilli.lappalainen@kehys.fi
+358 50 561 3456

Kepa
Outi Hakkarainen
asiantuntija (toimintaympäristön analyysi)
outi.hakkarainen@kepa.fi
+358 50 317 6728

Kirkon Ulkomaanapu
Tomi Järvinen
Kansainvälisen työn johtaja
tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi
+358 40 641 8209

Pelastakaa lapset
Sanna Vesikansa
Asiantuntija
sanna.vesikansa@pelastakaalapset.fi
+358 50 433 1382