Järjestöt kampanjoivat oikeudenmukaisuuden puolesta – ollaan yhdessä #vainihmisia

Amnesty International, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Punainen Risti yhdistävät voimansa oikeudenmukaisemman Suomen puolesta 11.2. käynnistyvässä Vain ihmisiä -kampanjassa. Suomessa on yhtä monta tarinaa kuin on ihmistäkin. Vaikka tarinamme ovat erilaisia, niissä on kuitenkin myös paljon samaa – muistoja, tunteita ja meitä kaikkia koskettavia kokemuksia.

Vain ihmisiä -kampanjan keskiössä on kohtaaminen ja tuntemattomaan tutustuminen. Kohtaamisiin kannustetaan niin kasvotusten kuin verkossa.

Kampanjan taustalla olevat järjestöt Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Punainen Risti näkevät kampanjan vastaavan selkeään yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Parhaimmillaan kohtaamiset voivat olla osana yksinäisyyden, syrjäytymisen ja vihapuheen vähenemisessä.

“Yksinäisyys näkyy yhteiskunnassamme kohtaamisen puutteena ja turvattomuutena. Olisi tärkeää keskustella siitä, miten voisimme lisätä toistemme kohtaamista ja kunnioittamista. Uskon, että oppimalla kuuntelemaan toisiamme, näkisimme toisemme ihmisinä kaikkine ajatuksinemme, kokemuksinemme, iloinemme ja pelkoinemme”, kertoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Kohtaamiskahviloissa kaikki kuuntelevat ja tulevat kuulluiksi

Kevään 2019 aikana kuudella eri paikkakunnalla järjestetään lämminhenkisiä Vain ihmisiä -kohtaamiskahviloita, joissa osallistujat pääsevät ohjatusti jakamaan tarinoita elämästään itselleen tuntemattomien ihmisten kanssa. Kahvila järjestetään yhteistyössä Story Sharing Universum -teatteriryhmän tarinankertojien kanssa. Myös heillä itsellään on monenlaisia tarinoita kerrottavanaan, sillä jotkut heistä ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina, toiset taas esimerkiksi opintojen tai rakkauden takia.

Käydyissä keskusteluissa jokainen kuuntelee ja kunnioittaa muita, mutta tulee myös tahtoessaan itse kuulluksi. Parhaimmillaan merkityksellisten kohtaamisten innostamina osallistujat vievät moniäänisyyden ja muiden kunnioittamisen viestiä eteenpäin niin arkeensa kuin osallistuessaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

”Suomen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu yhdessä tekemällä. Tällä kampanjalla haluamme antaa äänen myös heille, joiden ääni ei yleensä kuulu. Kohtaamalla toinen ihminen kunnioittavasti ilman ennakko-oletuksia ja kuuntelemalla aidosti, voimme rakentaa tasa-arvoisempaa maailmaa”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Päätöksentekijöiden ja yhteiskunnallisen keskustelun merkitys korostuukin kevään eduskuntavaalien alla. Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mukaan kunnioittavalla kohtaamisella on vaalien alla suuri merkitys:

“Aivan erityisesti haluan haastaa eduskuntavaaliehdokkaat kohtaamaan ihmisiä, joihin heidän päätöksensä vaikuttavat. Toivoisin heidän tapaavan vaikkapa suojelua Suomesta saaneita ja läheisimpiään kaipaavia ihmisiä, jotka eivät pysty tienaamaan vaadittavaa summaa perheensä Suomeen saamiseksi, vaikka miten yrittäisivät”, Johansson kehottaa.

Osallistua voi kasvokkain ja verkossa

Vain ihmisiä -kampanjan kohtaamishaasteeseen voi kahviloiden lisäksi osallistua omassa arjessa sekä kasvokkain että verkossa. Kampanja haastaa kaikki suomalaiset kohtaamaan itselle tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.

Tätä haastetta helpottamaan on tuotettu Kohtaamiskortit, joiden avulla tarinoiden ja kokemusten jakaminen helpottuu. Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamalla sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista merkityksellisistä kohtaamisista hashtagilla #vainihmisia.

Kampanjan ensimmäinen kohtaamiskahvila järjestetään Helsingin kaupunginmuseon aulassa (Aleksanterinkatu 16) 15.2. kello 18 alkaen. Kahviloita järjestetään kevään aikana myös Mikkelissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Kokkolassa ja Oulussa.

vainihmisia.fi

Lisätietoja:
Jouni Hemberg, toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu, jouni.hemberg@kua.fi, p. 050 325 9579
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö, info@vainihmisia.fi, p. 040 620 8192