Ihmiset kuolevat kynnyksillemme – Euroopan on toimittava nyt

Pohjoismaiden kuuden suurimman kehitysyhteistyöjärjestön julkilausuma Euroopan ja Välimeren pakolaiskriisistä: Pohjoismaiset ACT-allianssi-verkoston jäsenet vaativat välitöntä toimintaa.

Me eurooppalaiset uskomme olevamme ihmisoikeuksien ja ihmisarvon esitaistelijoita koko maailmassa. Kristillisinä järjestöinä kantamme on, että meidän on toimittava nyt. Nyt on se hetki, kun arvojen on muututtava toiminnaksi.

Eurooppalaisilla on mahdollisuus auttaa Eurooppaan saapuvia pakolaisia. Hallitustemme on noudatettava omia periaatteitaan jokaisen ihmisarvon kunnioituksesta.

Meidän on autettava sekä Eurooppaan pyrkiviä että Euroopassa jo olevia pakolaisia. Tulijoita on autettava Euroopan ihmissoikeussopimuksessa, YK:n pakolaisyleissopimuksessa sekä kansainvälisessä oikeudessa säädetyllä tavalla.

Kasvava pakolaistulva johtuu köyhyydestä, konflikteista ja sodista. Lopullisesti pakolaiskysymys voidaan ratkaista ainoastaan vastaamalla näihin haasteisiin. Ihmisten sulkeminen Euroopan ulkopuolelle muurein ei ratkaise todellista ongelmaa.

Euroopan on toimittava yhdessä. Pohjoismaiset ACT-allianssin jäsenet ovat sitoutuneet jatkamaan työtään rauhan, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi kaikkialla maailmassa. Olemme myös sitoutuneet parantamaan pakolaisten mahdollisuuksia jäädä kotimaihinsa.

 

Roskilden kokous, elokuu 2015

Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp, Norja
Gunilla Hallonsten, Svenska Kyrkan, Internationellt Arbete, Ruotsi
Bo Forsberg, Diakonia, Ruotsi,
Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu, Suomi
Bjarni Gislason, Hjálparstarf kirkjunnar, Islanti
Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp, Tanska

ACT-allianssi on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä ja yksi maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Se käsittää yli 140 toimijaa yli 130 maassa ja käyttää vuosittain 1,1 miljardia euroa avustustyöhön, humanitaariseen apuun ja vaikuttamistoiminaan. Se tekee työtä kaikkein köyhimpien, syrjittyjen ihmisten parissa uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai kansallisuuteen katsomatta.