Kyrkans Utlandshjälp bistår flyktingar i Europa

Kyrkans Utlandshjälp sätter igång att hjälpa människor som flytt till Europa. Hjälpen ges via Utlandshjälpens samarbetspartner i Ungern, Serbien och Grekland. Hjälpinsatserna består av rent vatten, hygienartiklar, toaletter, duschar, sängkläder, filtar och vinterkläder samt psykosocialt stöd.

”Situationen har drivits till sin spets i augusti. Människor riskerar sitt liv och många har dött. Vår uppgift är att hjälpa där det behövs hjälp men i slutändan kan flyktingfrågan naturligtvis lösas endast genom att svara på utmaningarna i ursprungsländerna.”, konstaterar chefen för Utlandshjälpens humanitära arbete, Eija Alajarva.

I år har redan över 2500 människor mist livet i sin strävan att nå Europa. Vid utgången av augusti månad har det enligt UNCHR anlänt ca 300 000 flyktingar över Medelhavet till Europa, när siffran för hela året i fjol var 219 000.

”Flyktingarna är mycket utsatta i sin situation där de måste ty sig till människosmugglare och andra kriminella. Bland dem som företar den farliga resan, finns också barn som färdas ensamma. Finlands regering har fattat beslut om nedskärningar i biståndsarbetet. De leder till att Utlandshjälpens arbete i allt högre grad är beroende av bidrag från privatpersoner. Fastän situationen är utmanande, har Kyrkans Utlandshjälp både ett ansvar och kompetens att förmedla hjälpen så att den når ända fram”, säger Utlandshjälpens verksamhetsledare Jouni Hemberg.

Kyrkans Utlandshjälp bistår flyktingarna i Europa via tre av sina systerorganisationer: Hungarian Interchurch Aid i Ungern, Philanthropy i Serbien och International Orthodox Christian Charities i Grekland.

Ge ditt bidrag för att hjälpa flyktingarna!
Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04. Meddelande: Flyktingkrisen
Sänd meddelandet  Lahjoitus  till numret  16499 (20 e)

Tilläggsinformation:
Eija Alajarva, chef för det humanitära arbetet, tel. 040 582 1183
Jouni Hemberg, verksamhetsledare, tel. +358 50 325 9579
Eriikka Käyhkö, informatör, tel. 040 631 9732 och Ulla Kärki, informatör, tel. 050 576 7948