Haitilaiset jäämässä syrjään jälleenrakennussuunnittelussa

Kansainväliset kansalaisjärjestöt pitävät erittäin tärkeänä, että Haitin jälleenrakennusta ja avustamista suunniteltaessa paikallisten ihmisten tarpeet ja toiveet huomioidaan nykyistä paremmin. Jälleenrakennuksen käynnistyessä on tärkeää, että haitilaiset saavat varmistuksen sille, että heidän tarpeensa ovat etusijalla.

Kansainvälinen kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä ICVA ja siihen kuuluva kirkollisten avustustoimijoiden kansainvälinen verkosto ACT-allianssi edistävät näitä viestejä tänään New Yorkissa pidettävässä Haitin avunantajakonferenssissa. YK:n, USA:n ja Haitin hallituksen koollekutsuman konferenssin aikana avunantajavaltiot keskustelevat tuen määrästä ja sisällöstä Haitin hallituksen laatiman suunnitelman pohjalta.

”Haitissa haasteena on se, että hallituksen asema oli jo ennen järistystä heikko. Haitissa yhteiskunta on monella tapaa pirstaloitunut. Haitilaiset tarvitsevat nyt selkeitä merkkejä siitä, että heidän tarpeensa tulevat etusijalle ja heitä kuullaan”, toteaa kehityspolitiikan yksikön päällikkö Suvi Virkkunen Kirkon Ulkomaanavusta. Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin suomalaisjäsen.

Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet, että avunantajien on kiinnitettävä erityistä huomiota osallistavien keinojen käyttöön Haitin avun suunnittelussa. Kansalaisten luottamus siihen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, tulisi olla keskeinen tavoite jälleenrakennuksessa.

Tänään konferenssissa käsiteltävä suunnitelma ei useiden paikallisten järjestöjen mielestä ole valmisteltu niin, että se heijastaisi tavallisten kansalaisten tarpeita. Kansalaisjärjestöt ovat seuranneet Haitin ennestään heikon ihmisoikeustilanteen kehittymistä ja raportoineet haavoittuvampien ryhmien ongelmista saada apua tai suojelua.  

”On tärkeää, että järjestöjen viesti kuullaan. Uskomme, että kansainvälinen yhteisö on nyt havahtunut tähän haasteeseen. Ensimmäiset kuukaudet järistyksen jälkeen ovat olleet tässä asiassa haastavia”, toteaa Suvi Virkkunen.

Viime viikolla Euroopan unionin komissaari Andris Piebalgs totesi, että EU haluaa osaltaan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja paikallishallinnon edustajien kuulemista. EU haluaa myös tukea Haitin hallitusta työn suunnittelussa sekä yhteistyön vahvistamisessa kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Kirkon Ulkomaanapu Haitissa

Kirkon Ulkomaanapu on osa kirkollisten avustusjärjestöjen verkostoa ACT Allianssia. Ulkomaanavun työ Haitissa keskittyy tällä hetkellä koulujen jälleenrakentamiseen pääkaupunki Port-au-Princen lähistöllä, pienviljelijäyhteisöjen tukemiseen ruokaturvan vahvistamiseksi maaseudulla ja katastrofivalmiuden kehittämiseen yhteisötasolla.

Yhteistyö perustuu pitkäaikaiseen toimintaan ruohonjuuritason paikallisyhteisöjen kanssa. Ulkomaanapu tukee lisäksi paikallisia ihmisoikeustoimijoita kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeustilanteen seurannan varmistamiseksi ja ihmisoikeusnäkökulman kytkemiseksi jälleenrakennustyöhön.

Lisätietoja:
Kehityspolitiikan yksikön päällikkö Suvi Virkkunen, puh. 050 3299 298
Latinalaisen Amerikan, Karibian, Aasian ja Lähi-idän yksikön päällikkö Eija Alajarva, puh. 040 5821 183