Ebola lisännyt heikossa asemassa olevien haavoittuvuutta Liberiassa

Erityisesti Liberiaa, Sierra Leonea sekä Guineaa koetellut ebola-epidemia on vuoden aikana johtanut yli 10 000 ihmisen menehtymiseen. Tartunnan sai yli 25 000 ihmistä. Ebola on tuonut ylimääräisen syrjinnän muodon jo olemassa olevien rinnalle ja asettanut näin monin tavoin haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt yhä eriarvoisempaan asemaan, todetaan Kirkon Ulkomaanavun teettämässä tutkimuksessa ”Study on the Gendered Impacts of Ebola in Liberia”.

Terveydellisten vaikutusten lisäksi ebola-epidemialla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haittavaikutuksia. Syrjinnän ehkäisy ja ihmisoikeuksien puolustaminen ovat Ulkomaanavulle sen toimintaa ohjaavia periaatteita.

Ulkomaanavun teettämässä tutkimuksessa kartoitetaan ebolan aiheuttamia sukupuolisidonnaisia vaikutuksia Liberian kaupunkialueilla etenkin naisten ja tyttöjen näkökulmista. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota Liberiassa esiintyvään moniperusteiseen syrjintään. Liberiassa tällaisia syrjintäperusteita ovat esimerkiksi sukupuoli, yhteiskuntaluokka, asuinalue ja ikä.

”Ebolan aiheuttamia vaikutuksia Liberiassa ovat olleet muun muassa terveydenhuollon heikkeneminen, lisääntynyt äitiyskuolleisuus, taloudelliset vaikutukset erityisesti kaupunkialueiden pienyrittäjille, koulujen sulkeminen pitkäksi aikaa, ebolaan liittyvät stigmat sekä perheiden ja muiden sosiaalisten yhteisöjen yhteenkuuluvuuden väheneminen”, kertoo tutkimuksen tekijä Leena Kotilainen. Kotilainen toimii tutkijana Turun yliopistossa.

Taloudellisesti epidemia vaikutti erityisesti pienellä kaupankäynnillä toimeentulonsa hankkiviin yrittäjiin, kuten ruokatarvikkeita myyviin naisiin. Koulujen sulkeminen on lisännyt lasten ja nuorten haavoittuvuutta, joka näkyy esimerkiksi lisääntyneinä teiniraskauksina.

Eri syrjintämuotojen tunnistaminen ja niiden vuorovaikutuksen ymmärtäminen on avainasemassa Kirkon Ulkomaanavun avustustyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Kun ymmärretään eri syrjintämuotojen välistä vuorovaikutusta, pystytään tehokkaasti välttymään tilanteilta, joissa yhtä syrjintäkategoriaa kitkettäessä tullaankin tahattomasti pahentaneeksi toista syrjintämuotoa”, toteaa Kotilainen.

”Toivon, että naiset Liberiassa hyötyvät tutkimuksesta. Selvitys on myös muiden avustustoimijoiden käytettävissä ja tavoite on, että haavoittuvassa asemassa olevien liberialaisten asemaa voidaan parantaa”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun alue-edustaja Leena Lindqvist Monroviasta.

Ulkomaanavun toteuttamat naisten toimeentuloa tukevat hankkeet Liberiassa ja Sierra Leonessa ovat hiljalleen käynnistyneet uudelleen tämän vuoden alusta. Selvityksen suosituksia tullaan hyödyntämään Ulkomaanavun työssä.

Linkki tutkimukseen Study on the Gendered Impacts of  Ebola in Liberia Feb 2015 (pdf)

Suomenkielinen tiivistelmä.

Lisätietoja:
Jussi Ojala, ebola-edustaja, Kirkon Ulkomaanapu, p. 050 352 6536
Leena Lindqvist, alue-edustaja, Länsi- ja Keski-Afrikan aluetoimisto, Kirkon Ulkomaanapu, p. +231 880 810 518 (Liberia)
Leena Kotilainen, tutkija, p. 050 532 3258