Ebola har ökat sårbarheten bland de mest utsatta i Liberia

Ebolaepidemin som drabbade i synnerhet Liberia, Sierra Leone och Guinea, har under ett år dödat över 10 000 människor. Över 25 000 blev smittade. Ebola har fört med sig ytterligare en form av diskriminering. De som redan är utsatta av andra orsaker, hamnar i en ännu mer ojämlik situation på grund av epidemin, konstaterar man i studien ”Study on the Gendered Impacts of Ebola in Liberia” som Kyrkans Utlandshjälp låtit utföra.

Ebolaepidemin hotar inte bara hälsan. Skadeverkningarna syns också i samhället, ekonomin och jämlikheten. Att förebygga diskriminering och försvara de mänskliga rättigheterna hör till de principer som styr Utlandshjälpens verksamhet.

I den studie som Utlandshjälpen låtit utföra, kartläggs vilka könsrelaterade effekter ebola haft i städerna i synnerhet ur kvinnornas och flickornas synvinkel. Studien fäster sig särskilt vid den mångbottnade diskrimineringen som förekommer i Liberia. Den kan bottna i könet, samhällsklassen, bostadsområdet och åldern.

”Ebola ledde bland annat till försvagad hälsovård, ökad mödradödlighet, ekonomiska svårigheter bland småföretagare i synnerhet i städerna, stängda skolor, stigmatisering och minskad känsla av samhörighet i familjer och andra sociala sammanhang”, berättar Leena Kotilainen som gjort studien. Kotilainen är forskare vid Åbo universitet.

Ekonomiskt inverkade epidemin särskilt på dem som skaffar sitt levebröd genom småskalig handel, t ex kvinnorna som säljer livsmedel. De stängda skolorna har ökat de ungas utsatthet. Det syns bland annat i det ökade antalet tonårsgraviditeter.

Att kunna identifiera olika former av diskriminering och hur de är sammakopplade till varandra, är ytterst viktigt när Utlandshjälpens biståndsarbete planeras och genomförs.

”När vi förstår hur olika former av diskriminering hör ihop kan vi undvika att skapa situationer där vi genom att avlägsna en form av diskriminering oavsiktligt förvärrar en annan”, konstaterar Kotilainen.

”Jag hoppas att kvinnorna i Liberia skall dra nytta av studien. Den är tillgänglig även för andra biståndsaktörer. Vårt mål är att kunna förbättra de utsatta kvinnornas ställning i Liberia”, säger Utlandshjälpens regionrepresentant Leena Lindqvist från Monrovia.

De projekt som Utlandshjälpen bedrivit i Liberia och Sierra Leone för att främja kvinnornas utkomstmöjligheter, har åter satts igång i början av året. I projekten kommer man att beakta rekommendationerna i Kotilainens forskning.

Länk till studien  Study on the Gendered Impacts of  Ebola in Liberia Feb 2015 (pdf)

Tilläggsinformation:
Jussi Ojala, ebola-representant, Kyrkans Utlandshjälp, t. 050 352 6536
Leena Lindqvist, regionrepresentant, Väst- och Centralafrikas regionkontor, Kyrkans Utlandshjälp, t. +231 880 810 518 (Liberia)
Leena Kotilainen, forskare, p. 050 532 3258