Antti Pentikäisen johtama rauhanverkosto toi libyalaisdelegaation YK:n päämajaan – heimojohtajat tärkeitä rauhanprosessin kannalta

Libyalaisten heimojohtajien delegaatio vaatii YK:ta ottamaan huomioon koko kansan rauhanprosessissa. Delegaatio heimo- ja naisjohtajia Libyan kansallisliikkeestä perää YK:lta tasapainoisempaa lähestymistapaa Libyan rauhanprosessiin. Johtajien mielestä prosessin on kunnioitettava koko väestöä ja vahvistaa yhteistyötä heimojen, eri kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Edustajat veivät viestinsä suoraan YK-viranomaisille, turvaneuvoston edustajille ja Yhdysvaltain ulkoministeriölle New Yorkissa ja Washingtonissa viikonloppuna päättyneellä Yhdysvaltain-vierailulla.

Delegaation vierailua järjestämässä oli Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkosto ja Libya Institute for Advanced Studies, ja vierailun järjestämistä tuki Kirkon Ulkomaanapu.

”Maaseudun heimoalueet ovat tähän mennessä saaneet vähän huomiota rauhanprosessissa. Sovittelulla, vakaudella ja radikalisoitumisen ehkäisemisellä on kiire, minkä takia kansallisliike perustettiin. Libya on heimoyhteiskunta”, sanoo delegaatiota johtanut Sheikh Faraj al-Obeidi, joka edustaa Obaidat-heimoa.

”Libyassa on kaupunkeja ja modernia yhteiskuntaa, mutta jos unohdat heimot, et ymmärrä Libyaa. Näin on valitettavasti käynyt monessa sovitteluyrityksessä”, Sheikh Faraj sanoo.

Heimojohtajat pyysivät YK:n turvaneuvostoa arvioimaan, onko Libyan rauhanprosessissa toimittu tasapuolisesti ja voiko kattavamman osallistumisen taata tulevaisuudessa. He vetosivat myös Trumpin hallintoon tilanteen arvioimiseksi.

”Luotamme siihen, että viestiämme kuunneltiin, ja että libyalaisilla on tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet osallistua rauhan ja vakauden edistämiseen kotimaassaan”, Sheikh Faraj sanoo.

Libyassa hallintoa vastustanut kansannousu johti sisällissotaan helmikuussa 2011. Maan silloinen johtaja Muammar Gaddafi kuoli saman vuoden syksynä, mutta epävakaus on jatkunut.

”Libyassa on kaupunkeja ja modernia yhteiskuntaa, mutta jos unohdat heimot, et ymmärrä Libyaa.”

Heimojohtajien liikkeessä on sekä Gaddafia kannattaneita että vastustaneita heimoja. Ryhmät ovat tehneet sovintoa rauhanvälittäjien tuella ja uudistaneet rakenteitaan niin, että naisetkin osallistuvat prosessiin.

”Kun valtiot kaatuvat, legitimiteetin voi rakentaa uudestaan perinteisten rakenteiden avulla”, Uskonnollisten ja perinteistein johtajien rauhanvälitysverkoston johtaja Antti Pentikäinen sanoo.

”Se vaatii taitoa ja heimorakenteiden vahvistamista niin, että mukana ovat myös naiset, nuoret ja kuntatason rakenteet. Kysymys kuuluu nyt, saavatko libyalaiset valita oman tiensä vai ajautuvatko neuvottelut sivuraiteille aseellisten ryhmien takia. Jälkimmäinen johtaa yleensä poliittisen prosessin epäonnistumiseen.”

Heimojohtajien liike työskentelee kaikkien libyalaisten kanssa, jotta se pystyisi välttämään esteitä rauhalle ja sovinnolle. Heimojohtajien mielestä kaikkien osapuolten on kunnioitettava libyalaisten poliittista tahtoa.

”Johtajien valitseminen tulee aina olemaan libyalaisten tehtävä”, Sheikh Faraj sanoo.

Kirkon Ulkomaanapu on Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristö

Lisätiedot:
Antti Pentikäinen
puh. +1 917 900 2284 (Yhdysvallat)
antti.pentikainen@peacemakersnetwork.org