Antti Pentikäinen siirtyy YK:n aloitteesta perustetun rauhanvälitysverkoston johtoon kolmeksi vuodeksi

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen siirtyy ensi keväänä kolmen vuoden komennukselle uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston johtoon. Verkoston perustajina ovat muiden muassa maailman kaksi suurinta valtioiden välistä yhteistyöelintä: YK ja Islamilaisen yhteistyön organisaatio (OIC). Kumppaneina on kymmeniä merkittäviä järjestöjä, jotka tukevat paikallista rauhanvälitystyötä konfliktimaissa ympäri maailman.

Suomen ulkoasianministeriön rahoittaman verkoston toiminta on voimakkaassa kasvussa, ja kansainväliset odotukset ovat korkeat. Pentikäisen komennus on osa Ulkomaanavun tukea etenkin YK:n rauhanvälityksen kehittämiseen. Siinä tarvitaan jatkossa entistä enemmän paikallisten ja uskonnollisten johtajien panosta.

”Jo aikaisemmin on päätetty, että Kirkon Ulkomaanapu jatkaa verkoston sihteeristönä seuraavat kolme vuotta. Pentikäisen nimitys korostaa Ulkomaanavun vahvaa sitoutumista verkostoon, sen kehittämiseen ja sitä kautta uskonnollisten ja perinteisten rauhantekijöiden työn tukemiseen”, verkoston sihteeristön johtaja Aaro Rytkönen painottaa.

”Kirkon Ulkomaanapu aloitti vuonna 2013 YK:n yhteyteen perustetun rauhanvälitysverkoston sihteeristönä. Pentikäisen rooli tässä työssä on ollut hyvin keskeinen. Olen iloinen siitä, että voimme vahvistaa panostamme rauhanvälitystyössä edelleen, ja Pentikäinen pääsee keskittymään tähän osa-alueeseen täyspäiväisesti”, Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Anni Vepsäläinen kertoo.

”Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkostoon kohdistuu tällä hetkellä paljon odotuksia sekä YK:n että sitä rahoittavan Suomen ulkoministeriön puolelta. Etenkin muslimitoimijoiden saaminen tasavertaisina mukaan on tärkeää”, Antti Pentikäinen toteaa.

Pentikäisen siirtyessä rauhanvälitysverkoston palvelukseen, Kirkon Ulkomaanapu hakee järjestölle määräajaksi vt. toiminnanjohtajaa. Rekrytointi tehtävään aloitetaan heti, ja Pentikäinen siirtyy uusiin tehtäviin vt. toiminnanjohtajan aloittaessa keväällä 2015.

Lisätietoja: Antti Pentikäinen, toiminnanjohtaja, p. +358 40 53135 14