Abdile Maailmanpankin kevätkokouksessa: Nuorten turhautumiseen ja toivottomuuteen on puututtava

Alexander Marc Maailmanpankista kertoi omista kokemuksistaan väkivaltaisen ekstremismin estämiseksi. Kuva: ritka Heino.
Alexander Marc Maailmanpankista kertoi omista kokemuksistaan väkivaltaisen ekstremismin estämiseksi. Kuva: Ritka Heino.

”Väkivaltaista radikalisaatiota voidaan torjua vain tuntemalla nuorten mielenlaatu siinä tilanteessa, jossa he ovat alttiita terroristijärjestöjen rekrytoinnille”, painotti Kirkon Ulkomaanavun rauhantyön asiantuntija Mahdi Abdile Maailmanpankin kevätkokouksessa Washingtonissa keskiviikkona.

Mahdi Abdile.

Mahdi Abdile.

Ulkomaanapu järjesti keskustelun väkivaltaisen radikalisaation seurauksista yhteistyössä Maailmanpankin kanssa. Tilaisuus keskittyi erityisesti siihen, millaisia vaikutuksia ekstremismillä on jo ennestään hauraiden valtioiden kehitykselle.

Abdile kertoi yleisölle omasta historiastaan suomalaisena nuorena, jolla oli somalitaustansa vuoksi vaikea löytää Suomesta töitä korkeakouluopintojen päätyttyä. Abdile totesi, että olisi hyvinkin voinut olla siinä elämäntilanteessa erinomainen kohde Isis-järjestön rekrytoijille.

Abdile työskentelee nykyisin Kirkon Ulkomaanavun alue-edustajana Itä- ja eteläisen Afrikan aluetoimistossa. Hän oli viime vuonna mukana tekemässä tutkimusta, jossa haastateltiin entisiä al-Shabaab taistelijoita Somaliassa ja Keniassa. Eteläafrikkalaisen ISS-tutkimuslaitoksen kanssa tehdyn tutkimuksen tavoite oli selvittää, mikä oli saanut taistelijat alun perin liittymään terroristijärjestöön. Tutkimukseen mukaan äärijärjestöön vetivät ennen kaikkea taloudelliset syyt, eivät niinkään uskonnolliset motiivit.

Abdile totesi, että turhautuminen ja toivottomuus yhdistävät rekrytoinnille alttiita nuoria sekä länsimaissa, että hauraissa valtioissa. Siksi on olennaista luoda nuorille työ-, opiskelu-, ja vaikuttamismahdollisuuksia.

”Toivo on kallista”, Abdile huomautti.

Abdilen lisäksi tilaisuudessa puhuivat Doug Johnson (International Center for Religion and Diplomacy), Alexander Marc (Maailmanpankki), Burton Visotzky (Jewish Theological Seminary), Kathleen Kuehnast (Institute of Peace). Keskustelua moderoi Mohamed Elsanousi Uskonnollisten ja Perinteisten johtajien verkoston sihteeristöstä. Sihteeristöä vetää Kirkon Ulkomaanapu.

Teksti: Ritka Heino ja Jouni Hemberg