Yhteisvastuukeräys 2017 torjuu ihmiskauppaa ja tukee nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutusta

Syyrian Homsista paennut 14-vuotias Mohammed Rajub asuu Jordanian pääkaupunki Ammanissa. Yli 60 prosenttia pakolaisperheistä on riippuvaisia töissä käyvistä lapsista.
Syyrian Homsista paennut 14-vuotias Mohammed Rajub asuu Jordanian pääkaupunki Ammanissa. Yli 60 prosenttia pakolaisperheistä on riippuvaisia töissä käyvistä lapsista.

Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisenä esimerkkikohteena on tänä vuonna Jordania, jossa tuetaan nuorten syyrialaisten pakolaisten koulutusta ja toimeentuloa. Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja. Keräys käynnistyy sunnuntaina 5.2.2017.

Syyriassa on sodittu kohta kuusi vuotta, ja valtaosa pakolaisiksi joutuneista nuorista on ollut poissa koulusta jo vuosia. Vaarana on, että kokonaisen sukupolven tulevaisuus menee hukkaan.

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräysvaroin tuettava kansainvälinen työ tukee Syyrian sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa, mikä ennaltaehkäisee altistumista ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Pinta-alaltaan lähes neljä kertaa Suomea pienempi Jordania on ottanut vastaan viime vuosina reilut 650 000 virallisesti rekisteröityä pakolaista, kolmanneksi eniten koko maailmassa. Epäviralliset arviot liikkuvat noin 1,4 miljoonan pakolaisen kieppeillä. Yli puolet heistä on alle 18-vuotiaita.

Turhautuminen ja vaikeat elinolosuhteet raastavat Syyriasta sotaa paenneiden ihmisten hermoja.

Työlupia on äärimmäisen vaikea saada ja pakolaisnuorten jatkokoulutusmahdollisuudet ovat lähes olemattomat. Myös sodan arvet ja huoli Syyriassa edelleen olevista perheenjäsenistä kalvavat mieltä.

Jordaniassa yhteisvastuuvaroin tuettavan avustustyön painopisteenä on työllistymistä tukeva koulutus, harrastusmahdollisuudet ja psykososiaalinen tuki noin 12−30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Kuvia Jordanian-työstä voi ladata käyttöönsä tästä linkistä.

Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta se on läsnä kaikkialla. Ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen myötä myös ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet ja avuntarve suuri.

”Vuonna 1949 perustetusta Yhteisvastuukeräyksestä ei tullut ainoastaan kirkon vaan suomalaisten yhteinen hyväntekeväisyyskeräys, joka nostaa esiin hädän ääripäitä ja auttaa heitä, jotka hädästään huolimatta jäävät ilman apua. Tänä vuonna Yhteisvastuu herättelee meitä tunnistamaan ja auttamaan ihmiskaupan uhreja sekä heitä, jotka ovat esimerkiksi katastrofeja ja köyhyyttä paetessaan vaarassa joutua erilaisen hyväksikäytön kohteiksi. Nämä ihmiset tarvitsevat kipeästi tukeamme”, sanoo Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen.

”Ihmiskauppa on toisten ihmisten ja heidän hätänsä häikäilemätöntä hyväksikäyttöä. Ihmisistä on tehty kauppatavaraa. Välineitä, joilla ei ole mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Tässä kaupassa vain toinen hyötyy. Välinpitämättömyyden ja oman edun tavoittelun sijaan meidän tulee pitää huolta toisistamme”, Yhteisvastuukeräyksen 2017 esimies, Porvoon piispa Björn Vikström muistuttaa.

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:n, Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä. Keräyksellä autetaan hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Yhteisvastuu tv:ssä

Keräyksen avajaisjumalanpalvelus Korsnäsin kirkosta lähetetään Yle FEM-kanavalla sunnuntaina 5.2.2017 kello 15.55 Samana päivänä Yle TV1:ssä klo 10 nähdään myös suomenkielinen jumalanpalvelus Pietarsaaren kirkosta. Tasavallan presidentin keräyksen avauspuhe lähetetään Yle TV1:ssä 5.2. kello 12.00.

Yhteisvastuun tv-dokumentit ihmiskaupan uhreista ja nuorten syyrialaisten pakolaisten arjen haasteista katsottavissa osoitteessa yhteisvastuu.fi 5.2. alkaen.

Auta ja lahjoita: www.yhteisvastuu.fi/lahjoita

Lisätietoja:

Erik Nyström
Tiedottaja
puh. +358 40 143 4464
erik.nystrom(a)kirkonulkomaanapu.fi