Yrittäjyys vaatii pakolaisnuorelta lähes epäinhimillistä epävarmuuden sietämistä

Yrittäjyys on tulevaisuuden kannalta yksi keskeisimmistä taidoista meille kaikille, mutta mistä puhutaan kun puhutaan yrittäjyydestä?

Ihmiset ymmärtävät yrittäjyyden hyvin eri tavoin. Monille se edustaa edelleen jotain epämiellyttävää, jopa uhkaavaa, omalta mukavuusalueelta poistumista.

Todellisuus on se, että tulevaisuudessa joudumme sopeutumaan yhä nopeammin muuttuvaan maailmaan, jossa yrittäjän asenne on välttämätön.

Mitä yrittäjän asenne sitten tarkoittaa? Yhden määritelmän mukaan yrittäjä on henkilö, joka sietää epävarmuutta.

Pakolainen joutuu sietämään elämässään käsittämättömän määrän epävarmuutta jo lähtökohtaisesti. Meidän tehtävämme on tukea pakolaisyrittäjiä kääntämään kokemus epävarmuudesta voimavaraksi. Tämä on yrittäjyysprojektiemme keskeisin haaste. Miten luoda usko siihen, että maailmassa on mahdollisuuksia myös heille?

Yrittäminen on siis miltei epäinhimillistä epävarmuuden sietokykyä vaativa uravalinta nuorelle pakolaiselle.

Me Kirkon Ulkomaanavussa emme usko pakkoyrittäjyyteen. Uskomme siihen, että jokaisessa yhteisössä on potentiaalisia yrittäjiä, joilla on mahdollisuus perustaa kestäviä yrityksiä ja kasvattaa hyvinvointia yhteisössä omalla panoksellaan. Siksi yrittäjyyskursseillemme esimerkiksi Jordaniassa ja Ugandassa päätyvät ensisijaisesti ne ihmiset, joilla on realistinen mahdollisuus aloittaa yritystoiminta ja vaikuttaa positiivisesti yhteisöön.

Ilman toteutusta idealla ei ole mitään arvoa, siksi koemme merkitykselliseksi tukea yrittäjää heidän polullaan varhaisesta ideasta toteutukseen asti. Kuljemme yrittäjän vierellä, välillä työntäen pahimpien vaikeuksien ohi ja toisinaan kovimpia menohaluja hilliten.

Olemme jakaneet yrittäjyyskurssimme koulutus-, start up – ja mentorointivaiheeseen. Koulutusvaiheessa yritykset kirkastavat bisnesideaansa ja muokkaavat siitä mahdollisimman eheän liiketoimintasuunnitelman. Start up -vaiheessa yritykset käynnistävät liiketoiminnan. Tässä vaiheessa etenkin juridinen tuki on keskeisessä asemassa. Mentorointi-vaiheessa vierellä kulkeminen muuttuu väljemmäksi yhteydenpidoksi.

Pakolaisten on toisinaan vaikea päästä uuden kotimaansa yhteisön jäseniksi. Tähänkin haasteeseen yrittäjyys voi tuoda yllättäviä ratkaisuja. Luomalla ratkaisuja yhteisiin haasteisiin yrittäjät omalla esimerkillään voivat luoda uusia sosiaalisia siltoja pakolaisten ja kantaväestön välille.

Kirkon Ulkomaanavussa uskomme, että pakolaisyrittäjien auttaminen on parhaimmillaan vierellä kulkemista, tukemista ja riskin jakamista.

Ville Wacklin

Kirjoittaja työskentelee Kirkon Ulkomaanavussa projektipäällikkönä yrittäjyyden ja sähköisen oppimisen kehittämisessä. Kirjoitus on osa #YouthOnTheMove -blogia.

Youth on the Move raportin kansi Tutustu myös: Youth on the Move -raportti

Kirjoittaja

Ville Wacklin