Vain viholliset voivat solmia rauhan

Yhdysvallat valmistautuu tällä hetkellä vallanvaihtoon. Suurvallan yli vuoden kestänyt poikkeuksellisen kärjekäs presidentinvaalikampanjointi repi sekä kansakuntaa että maailmaa. Tämän vastakkainasettelun keskellä rauhantekijöille on valtava kysyntä.

Rauhantekijöinä meidän pitää työskennellä jokaisen kanssa. Ihan jokaisen. Myös niiden kanssa, joiden luulemme ajattelevan toisin kuin me. Tämä on ainoa keino palauttaa luottamus toisiin ihmisiin.

Kirkon Ulkomaanapu on tottunut tekemään työtä kaikkien kanssa. Jo humanitaarisen avun pääperiaatteet ohjaavat meitä auttamaan kaikkia etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Tässä hengessä lähestymme rauhanrakennustyössä aina kaikkia konfliktin osapuolia, myös niitä, joita muut pitävät vihollisina.

Täysin erimieliset tai toisiaan vastaan taistelleet osapuolet eivät ole läheskään aina valmiita keskustelemaan toistensa kanssa. Tämä on todellisuutta niin Keski-Afrikan tasavallan kaltaisten pitkien konfliktien keskellä kun Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeisessä jännittyneessä tilanteessa. Keskusteluyhteyden rakentaminen on ainut tie eteenpäin. Samanmielisten keskinäinen dialogi ei riitä ratkaisuun.

Kestävän rauhan rakentamisessa on olennaista muistaa, että rauha ei ole ainoastaan väkivallan poissaoloa. Pelkkien taistelujen lopettamiseen voidaan joskus jopa pakottaa. Silloin on kuitenkin suuri vaara, että keskenään erimieliset osapuolet jäävät omiin poteroihinsa. Tasa-arvo ei edisty, luokkaerot eivät kavennu eikä lain kunnioittaminen lisäänny. Seuraava konflikti vain odottaa puhkeamistaan. Siksi rauhan tulee olla kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tätä ei voida saavuttaa, ellei kaikkia kuulla. Jos osa väestöstä kokee ulkopuolisuuden tunnetta, yhteiskuntarauha on vaarassa.

Maailma tarvitsee tällä hetkellä luottamuksenrakentajia. Luottamuksella toisiimme rakennamme rauhaa.

Rauhaa, ystävät, rauhaa.

Aaro Rytkönen,
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkoston päällikkö