Bara fiender kan sluta fred – därför måste vi arbeta med alla

USA förbereder sig som bäst för ett maktskifte. Stormaktens över ett år långa, hetsiga presidentvalskampanj har frestat på såväl landets befolkning som världen, och motsättningarna har lett till en enorm efterfrågan på fredsmäklare.

Som fredsmäklare måste vi arbeta med alla. Exakt alla. Också med dem som vi tror att tänker annorlunda än vi själva. Det är det enda sättet att återupprätta förtroendet för andra människor.

Kyrkans Utlandshjälp är van vid att arbeta med alla. Vi följer grundprinciperna för humanitärt arbete som går ut på att hjälpa alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller nationalitet. Med den utgångspunkten riktar sig vårt fredsarbete till alla konfliktparter, också dem som är fiender i andras ögon.

Parter som är av fundamentalt olika åsikt eller som stridit mot varandra är långt ifrån alltid beredda att föra ett samtal tillsammans. Så är fallet i såväl den utdragna konflikten i Centralafrikanska republiken som i det spända läget efter USA:s presidentval. Den enda vägen framåt är att bygga upp en diskussion. En dialog mellan liksinnade räcker inte till att uppnå en lösning.

När man bygger en varaktig fred måste man komma ihåg att fred inte bara innebär ett slut på våld. Strider kan man ibland också avsluta med tvång. Då förblir risken ändå stor att de oense parterna gräver sig ner i sina stridsgropar. Jämlikheten förbättras inte, klasskillnaderna minskar inte och lagen respekteras inte mer än tidigare. Nästa konflikt ligger runt knuten.

Fred måste därför innefatta samma möjligheter och sociala rättvisa för alla. Det går inte att uppnå om inte man lyssnar på alla. Om en del av befolkningen känner sig utanför är samhällsfreden i fara.

Världen behöver förtroendebyggare. Genom att lita på varandra skapar vi fred. Fred, vänner, fred.

Aaro Rytkönen
Ledare för nätverket för religiösa och traditionella ledare