Kehitysyhteistyön leikkaukset uhkaavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

Hallitus aikoo leikata Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja 43 prosentilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joissain maissa työ on vaarassa loppua kokonaan. Jopa miljoonat jäävät vaille apua. Elokuussa hallitus leikkasi  vielä 30 miljoonaa lisää, joten leikkaukset varsinaisesta kehitysyhteistyöstä ovat yhteensä 400 miljoonaa euroa.

”Leikkaukset kansalaisjärjestöjen ja humanitaarisen avun osalta ovat enemmän kuin dramaattiset. Voi olla, että usean kansalaisjärjestön toiminta käy mahdottomaksi tai jopa kokonaan loppuu. Miljoonat avuntarvitsijat jäävät ilman apua. Näin Suomikin on omalta osaltaan lisäämässä pakolaisvirtaa Eurooppaan.”
– Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg

 

graafi_kehyleikkaukset5_final

”Suomi siirtyy jatkossa globaalisti kehitysyhteistyön tukijoiden kevyeen sarjaan. Suomen kehitysyhteistyömäärärahat putoavat 0,3 prosentin tasolle bruttokansantuotteesta. Samalle tasolle, joka on EU:ssa sovittu tavoitteeksi Romanian ja Bulgarian kaltaisille valtioille. Kaikki tämä viestii siitä, että Suomi ei ole sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön.”
– Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön päällikkö Katri Suomi

Kehitysmaiden ihmisiltä leikataan 1,5 miljardia

Pääministeri Juha Sipilä lupasi hallitusohjelman julkistuksessa, että kaikista pidetään huolta. Esitetyt leikkaukset kohdistuvat kuitenkin maailmanlaajuisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Kehitysmaiden ihmisiltä leikataan 1,5 miljardia

Suomen kyky reagoida katastrofitilanteisiin romahtaa

”Mikäli kehitysavun budjettia todella leikataan 43 prosenttia hallituksen kaavailemalla tavalla, on syytä huomata, että pitkäjänteisen kehitysyhteistyön lisäksi samalla leikataan myös humanitaarista apua. Tämä tarkoittaa, että kykymme auttaa ihmisiä katastrofitilanteissa heikkenee rajusti.”
– Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

Grafiikassa käytetty kehitysyhteistyömäärärahasumma (800 miljoonaa euroa) on keskiarvo vuodelle 2015 ja 2016 suunnitellusta rahoituksesta. Arvio päästöhuutokauppatulosta pohjautuu vuonna 2014 toteutuneeseen tuloon.

Artikkeli julkaistu alun perin 4.6.2015

Kehitysyhteistyörahoilla Kirkon Ulkomaanapu

  • Turvaa elämää ja ihmisarvoa
  • Työskentelee paikallisyhteisöjen kanssa, jotta yhteisöt kykenisivät myöhemmin auttamaan itse itseään
  • Antaa hätäapua luonnonkatastrofin tai konfliktin koettelemilla alueilla
  • Parantaa ihmisten toimeentulomahdollisuuksia
  • Turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuden kouluun pääsemiseen ja opiskeluun
  • Rakentaa rauhaa paikallisesti
  • Lisää tasa-arvoa ja naisten mahdollisuuksia toimia yhteisönsä hyväksi
  • Rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haluatko auttaa?
Kuukausilahjoitus on tapa auttaa kehitysmaiden köyhimpiä ihmisiä kuukausittain.