Kambodžalainen opinto-ohjaaja varmistaa, että kukaan ei jää tyhjän päälle – muutos näkyy etenkin oppilaiden asenteissa

Hymyileviä oppilaita koulupuvut päällä luokkahuoneessa.
Opinto-ohjaus on lisännyt oppilaiden päämäärätietoisuutta Kambodžassa. Viime vuonna opinto-ohjausta sai jo 9127 kambodžalaista nuorta.

Opinto-ohjaus tekee oppilaista päämäärätietoisia Kambodžassa. Kambodžan menestystarina on herättänyt myös Myanmarissa kiinnostusta opinto-ohjausta kohtaan.

Kirkon Ulkomaanapu on jo usean vuoden ajan kehittänyt opinto-ohjausta Kambodžassa yhdessä maan opetusministeriön kanssa. On suuri erävoitto, että opinto-ohjaus on nykyään osa kansallista opetussuunnitelmaa.

Viime vuonna opinto-ohjausta sai jo 9127 kambodžalaista nuorta. Tähän mennessä opinto-ohjausta on annettu yläasteella, mutta nyt opinto-ohjaus on laajenemassa myös ammattikouluihin. Lisäksi yhteistyö paikallisten työvoimatoimistojen kanssa on aluillaan.

”Opinto-ohjauksella pyritään pitämään huolta, että opiskelijat eivät keskeytä tai tipu opinnoissa kärryiltä. Lisäksi koitetaan varmistaa koulusta valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Tarvittaessa nuoria ohjataan yrittäjyyskoulutukseen. Opinto-ohjaaja varmistaa, että kukaan ei jää tyhjän päälle”, kertoo KUA:n koulutusasiantuntija Carita Cruz, jonka jatkokehittämä opinto-ohjauksen manuaali otetaan tänä vuonna käyttöön kambodžalaisissa ammattikouluissa.

Opinto-ohjauksella lisää selkärankaa opintoihin

Opintojen keskeyttäminen on Kambodžassa hyvin yleistä. Opo-toiminta aloitettiin alun perin siksi, että oppilaat saataisiin pysymään koulussa. Opinto-ohjauksen aloittamisen jälkeen koulupudokkuus on projektissa mukana olleissa kouluissa laskenut jopa viidennekseen.

Takano Yurin koulun rehtorin mukaan opinto-ohjaus on lisännyt oppilaiden päämäärätietoisuutta ja tuonut opiskeluihin lisää selkärankaa.

”Rehtori kertoi näkevänsä muutoksen ennen kaikkea opiskelijoiden asenteissa. Oppilaat ovat nykyään tavoiteorientoituneempia. Kyseisessä koulussa nyt 71 % pääsee läpi loppukokeesta, mikä on rehtorin mukaan aiempaa parempi tulos. Myös opettajille opon tuki on tärkeä, koska opettaja on työssään yleensä aika yksin”, Carita Cruz kertoo.

Opinto-ohjauksella on myös tähdätty siihen, että oppilaat jatkaisivat yläasteen jälkeen toisen asteen koulutukseen, eivätkä päätyisi töihin niin nuorena suoraan yläasteelta, koska eivät tiedä paremmasta. Opinto-ohjauksen tunneilla opitaan työelämätaitoja, kuten ongelmanratkaisua ja oma-aloitteisuutta sekä opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia, unelmia unohtamatta.  Opo kertoo myös, miten nuoret voivat hankkia tietoa eri ammateista.

Kambodžassa on saatu niin hyviä tuloksia, että naapurimaa Myanmarissakin ollaan innostuttu opinto-ohjauksesta. Myanmarissa koulupudokkuus on suurinta viidennellä luokalla, johon etsitään nyt vastausta opinto-ohjauksesta.

”Saimme KUA:n tukemiin kambodžalaisiin kouluihin viime kuussa opintovierailulle tiimin KUA:n Myanmarin toimistosta, joka halusi kuulla lisää opinto-ohjauksesta ja sen hyödyistä. Samalla he pääsivät seuraamaan, kun Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisemme Anki Mannström koulutti uusia opoja. Opinto-ohjaus aiotaan aloittaa KUA:n tukemissa kouluissa Myanmarissa mahdollisuuksien mukaan vielä tämän vuoden puolella”, Carita kertoo.

Oppilaista pidetään nyt parempaa huolta

Henkilökohtainen opinto-ohjaus on oppilaille uutta. Opon vastaanotolle tullaankin yleensä parhaan kaverin kanssa.

”Lähtökohtana on, että puhutaan siitä, mikä on opiskelijalle ajankohtaista ja tärkeää. Nuori voi esimerkiksi olla huolestunut, jos ei pärjää jossakin aineessa, ja haluaa jutella siitä opon kanssa”, Carita sanoo.

Opinto-ohjaus on myös lisännyt koulun aikuisten huolenpitoa ja vastuunottoa oppilaista.

”Ennen aineenopettajana työskennellyt opinto-ohjaaja kertoi minulle, että asenne omaan työhön on muuttunut. Aineenopettajana hän vain ”kävi töissä”, tuli aamulla ja lähti iltapäivällä, mutta nyt hän on ottanut tavaksi seurata hetken elämää koulun pihalla sekä töihin tullessaan että päivän päätteeksi, varmistaakseen että oppilailla on kaikki hyvin”, Carita kertoo.

Koulutuksen laadun kehittäminen on yksi Kirkon Ulkomaanavun työn painopisteistä. Olemme jäsenenä International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) järjestössä. IAEVG:een kuuluu yli 60 maata. Järjestö yhdistää opinto- ja uraohjauksen ammattilaiset maailmanlaajuisesti. IAEVG on tunnustettu UNESCOn, UNEVOCin, OECD:n ja ILO:n taholta ja järjestön muut kumppanit ovat mm. ELGPN, ICCDPP and WAPES. Jäsenyys linkittää tekemämme opinto-ohjaustyön globaalisti yhteisiin pyrkimyksiin kehittää opinto-ohjauksen laatua ja ammattimaisuutta.

Lisätietoja: Carita Cruz, temaattinen asiantuntija, oikeus koulutukseen, p. +358 40 183 6709

Teksti: Elina Kostiainen
Kuva: Carita Cruz