Kambodža käy armotonta kamppailua ilmastoa vastaan – yksikin tulva voi pyyhkäistä pois kaiken

Mikael Ashornille parhaita hetkiä Kambodžassa ovat olleet onnistumisen tunteet yhdessä työtiimin kanssa: ”Kun ihmiset eri kulttuureista onnistuvat ymmärtämään toisiaan ja saamaan jotain upeaa aikaiseksi.”
Mikael Ashornille parhaita hetkiä Kambodžassa ovat olleet onnistumisen tunteet yhdessä työtiimin kanssa: ”Kun ihmiset eri kulttuureista onnistuvat ymmärtämään toisiaan ja saamaan jotain upeaa aikaiseksi.” Kuva: Kirkon Ulkomaanapu.

Mikael Ashorn etsii Kambodžassa keinoja auttaa köyhiä ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Kambodža on yksi maailman eniten ilmastonmuutoksesta kärsiviä ja luonnonkatastrofeille alttiita maita. Asukkaiden suhtautuminen katastrofiriskeihin on käytännöllinen – he varautuvat mihin pystyvät.

”Ikävä kyllä mahdollisuuksia varautua on vähän, kun rahaa riittää juuri ja juuri seuraavaan päivään selviytymiseen”, kuvailee ilmastonmuutoksen ja katastrofivarautumisen asiantuntija Mikael Ashorn.

Ashorn työskentelee katastrofeille alttiita maita tukevan EU Aid Volunteers -ohjelman kautta vapaaehtoisena Kirkon Ulkomaanavun Kambodžan toimistolla. Hänen mukaansa katastrofin riskiin vaikuttaa voimakkaasti se, että väestö on köyhää ja suurilta osin riippuvaista maanviljelystä.

”Yksi tulva tai pahentunut kuivuus voi pyyhkäistä pois kaiken jo saavutetun kehityksen ja syöstä koko yhteisön takaisin köyhyyteen. Siksi ilmastonmuutoksen vaikutus ja mahdolliset luonnonkatastrofit pitää huomioida kaikkia kehitysprojekteja suunniteltaessa.”

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä tekijöitä auttamassa kambodžalaisia varautumaan ilmastoriskeihin.

Jo pienillä ja yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan saada suuria muutoksia aikaan. KUA on tukenut muun muassa yksinkertaisten kastelujärjestelmien rakentamista. Ne suojaavat yhteisöä siltä, että sato ei täysin epäonnistu, jos sateet eivät tule odotetun mukaisesti.

Viljeltävien lajikkeiden monipuolistaminen on myös keino varautua. Viljelijät eivät ole vain yhden tuotteen varassa, jos sato epäonnistuu. Lisääntyneestä sadosta saadut tulot mahdollistavat paremman ennalta varautumisen.

”Myös yleinen riskien kartoittaminen yhdessä paikallisen väestön kanssa on tärkeää, jotta väestö voi ennaltaehkäistä riskien muuttumista katastrofeiksi”, Ashorn sanoo.

”Muita keinoja vaikuttaa ovat varoitusmekanismien luominen ja uusien sään kestävien lajikkeiden kehittäminen viljeltäviin kasveihin.”

Ashorn haki EU Aid Volunteers -ohjelmaan saadakseen työkokemusta alalta, jonne haluaa suuntautua. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista ongelmista, joka tulee vain pahenemaan, eivätkä työt sen parissa ainakaan vähene tulevaisuudessa.

”Tehtävässä olen nähnyt, miten asiat joista olen lukenut opiskeluiden aikana, toteutuvat käytännössä järjestöissä ja ruohonjuuritasolla, sekä myös laajemmin miten EU toimii.”

Ilmastonmuutos on niin laaja käsite, että se Ashornin mukaan tuntuu lamaannuttavan toimijoita. Kun huomataan, ettei voida tehdä kaikkea, ei tehdä mitään.

”Onneksi kaikki eivät jää toimettomiksi. Minulle tulee ilmastonmuutoksesta mieleen joukko ihmisiä, järjestöjä, yrityksiä, johtajia ja valtioita, jotka ovat alkaneet reagoida muutokseen.”

Etenkin kehitysmaista puhuttaessa Ashornin mieleen nousee joukko nuoria, jotka näkevät tulevaisuuden toiveikkuuden kautta. He ovat aallonharjalla ottamassa hyödyn irti muutoksen tarpeesta.

”Viimeistään siinä vaiheessa, kun poliitikot ja markkinat tajuavat muutoksen pakon sekä varautumisen tuoman poliittisen ja taloudellisen hyödyn, maailma tulee muuttumaan.”

Teksti: Ulla Kärki

EU Aid Volunteers logo

Lue lisää: EU Aid Volunteers