Hirmumyrsky Idai tuhosi vuosi sitten Mosambikissa 3 000 luokkahuonetta, nyt lapset ovat palanneet kouluihin


Hirmumyrsky Idai löi Intian valtamereltä Mosambikin rannikolla sijaitsevaan Beiran kaupunkiin ja sitä ympäröivään Sofalan maakuntaan maaliskuun 14. päivänä vuonna 2019. Vuoden aikana Kirkon Ulkomaanapu on ollut mukana jälleenrakentamassa kouluja ja kokonaisia elämiä yhdessä mosambikilaisten kanssa.

Hirmumyrsky Idai toi mukanaan rankkasateet, ja pian vesi tulvi voimakkaasti niin laajalla alueella, että asiantuntijatkin alkoivat puhua sisämaan merestä.

Myrskytuhot vaikuttivat Mosambikissa lähes kahden miljoonan ihmisen elämään. Heistä suurin osa asuu Sofalan maakunnassa. Lisäksi myrskytuhot vaikuttivat noin miljoonan ihmisen elämään naapurimaissa Zimbabwessa ja Malawissa.

Vuosi sitten uutisissa levisivät kuvat veden saartamina talojensa katoille ja puihin henkensä kaupalla pelastautuneista ihmisistä. Kymmenet tuhannet menettivät Idain vuoksi kaiken omaisuutensa, kotinsa ja satonsa. Noin tuhannen ihmisen on arvioitu kuolleen hirmumyrskyn seurauksena.

Lisäksi myrsky tuhosi kouluja, teitä ja sähkölinjoja. Maailman ilmatieteen järjestö on kutsunut Idaita yhdeksi pahimmista eteläistä pallonpuoliskoa kohdanneista säähän liittyvistä katastrofeista.

 

Mosambikin kartta

Idain pahimmin tuhoama Beiran kaupunki sijaitsee Mosambikin keskiosassa.

 

Kuinka Mosambikin pahimmin tulvinut alue on päässyt jaloilleen vuosi täystuhon jälkeen?

Hirmumyrskyä on seurannut hidas jälleenrakentamisen kausi. Vuodessa moni asia on saatu korjattua, osa jopa paremmiksi kuin Idaita edeltävänä aikana. Myös Kirkon Ulkomaanapu (KUA) osallistui myrskytuhojen korjaustoimiin.

Vuoden 2019 aikana KUA ohjasi Mosambikiin Sofalan maakunnan alueelle katastrofirahastostastaan ja  Mosambikiin kohdistetuista keräysvaroista yhteensä noin 465 000 euroa.

KUA tuki katastrofirahastosta välittömästi hirmumyrskyn jälkeen paikallista yhteistyöjärjestöä hätäaputyössä ja -jakeluissa.

 

Hirmumyrsky Idai tuhosi kouluja Mosambikissa maaliskuussa 2019.

Tuhannet koululuokat tuhoutuivat maaliskuussa 2019 käyttökelvottomiksi Mosambikissa Idai-hirmumyrskyn ja tulvien seurauksena. Kuva: Natalia Jidovanu.

 

Sää vaikuttaa lasten koulunkäyntiin

Vuoden aikana KUA:n katastrofirahaston ja keräysvarojen tuella Sofalan maakunnan alueelle rakennettiin neljä koulua. Se tarkoittaa, että 1 988 lasta pystyi jatkamaan koulunkäyntiään. Koulunkäynti tuo katastrofin jälkeen lapsille turvallisia rutiineja ja mahdollisimman nopea paluu kouluun pienentää koulunkäynnin keskeyttämisen riskiä.

Mosambikissa KUA:n hankkeessa työskennelleen koulutusasiantuntija Andreia Soaresin mukaan sääilmiöt vaikuttavat dramaattisesti lasten koulunkäyntiin Sofalan maakunnassa. Jos alkuvuoden tulvat ovat voimakkaita, vanhemmat eivät uskalla päästää lapsiaan kouluun. Harva lapsi jatkaa opintojaan yläasteelle ja vielä harvempi ammatillisten opintojen pariin.

Suurin osa perheistä elää sääilmiöille herkän maanviljelyn varassa, minkä vuoksi alueella on paljon köyhyyttä.

KUA:n tuella 2 904 lasta sai lisäksi opiskeluun välttämättömiä koulutarvikkeita ja koulut opetusvälineitä. Lisäksi seitsemän koulun opettajat saivat psykososiaalisen tuen koulutusta ja he ovat valmiimpia kohtaamaan lapset, joille hirmumyrskyn tuhot ovat saattaneet aiheuttaa pelkoja ja traumaattisia muistoja. Koulujen rakentaminen myös työllisti paikallisia ja auttoi heitä saamaan toimeentuloa luonnonkatastrofin jälkeisessä tilanteessa.

 

Ensimmäinen koulupäivä Mecombezi Ponten alakoulussa Mosambikissa vietettiin 4. helmikuuta 2020. Mosambikissa koulujen lukuvuosi alkaa helmikuussa ja päättyy marraskuussa.

Ensimmäinen koulupäivä Mecombezi Ponten alakoulussa Mosambikissa vietettiin 4. helmikuuta 2020. Mosambikissa koulujen lukuvuosi alkaa helmikuussa ja päättyy marraskuussa.

Toistuvat luonnonkatastrofit riesana

Tiiminvetäjänä KUA:n hankkeessa Mosambikissa työskennellyt Dennis Labeja kertoo paikallisten olevan nyt paremmin valmistautuneita myös tuleviin luonnonkatastrofeihin.

”Paikalliset voivat käyttää samaa tekniikkaa ja materiaaleja, joilla koulut rakennettiin, muussakin rakentamisessa. Niin myös kodeista tulee kestävämpiä, mikä vahvistaa kokonaisten yhteisöjen varautumista uusiin luonnonkatastrofeihin”, sanoo Labeja.

”Uskomme, että olemme pystyneet parantamaan paikallisten varautumista luonnonkatastrofeihin.”

Varautumiselle on tarvetta, sillä alkuvuoteen ajoittuvien rankkasateiden aiheuttamat tulvat ovat Keski-Mosambikissa jokavuotinen ilmiö. Alue on pinnanmuodoiltaan hyvin matala. Siksi Idain kaltainen hirmumyrsky maksimoi moninkertaisesti tuhot, joiden kanssa paikalliset asukkaat ovat tottuneet pärjäämään.

Kestävämpi rakennustekniikka ja paikallisesti helposti saatavat materiaalit auttavat ihmisiä varautumaan normaalien sadekausien lisäksi hirmumyrskyjen kaltaisiin voimakkaisiin luonnonilmiöihin.

Taistelu luonnonvoimia vastaan jatkuu edelleen. Dennis Labejan mukaan tulvat ovat jälleen vieneet osan sadosta.

Lapset palasivat kouluihin

Mosambikissa koulujen lukuvuosi kestää helmikuusta marraskuuhun, joten uudet koulut ovat juuri aloittaneet toimintansa.

Vuosi hirmumyrsky Idain jälkeen Nhamatandan alueella on havaittu yksi erityisen ilahduttava kehityssuunta.

”Kouluvuoden alussa näyttää siltä, että koululaisia on luokissa enemmän kuin ennen Idaita”, kertoo Andreia Soares.

Hänen mukaansa alueen tulevaisuus näyttää hyvältä.

”Toivottavasti alueen hyvinvointiin ollaan valmiita sijoittamaan jatkossakin, että kehitys jatkuu myönteisenä.”

Kirkon Ulkomaanavun ohjelmatyö Mosambikissa päättyi helmikuussa, kuukausi ennen Idain vuosipäivää. Mosambikissa ja Sofalan maakunnassa olisi ollut vielä suuria tarpeita jatkaa jälleenrakentamistyötä, mutta jatkorahoituksen puuttuessa KUA ei jatka ohjelmatyötä maassa, kertoo humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva. Työtä kouluissa ja koulutussektorilla jatkaa kuitenkin paikallinen koulutusalalla toimiva KUA:n yhteistyöjärjestö ADPP.

Alajarva on kuitenkin tyytyväinen siihen, mitä Mosambikissa saatiin vuodessa aikaan.

”KUA pystyi antamaan tärkeän panoksen hirmumyrsky Idain tuhojen korjaamisessa. Olemme saaneet hyvää palautetta viranomaisilta, koulujen työntekijöiltä ja perheiltä yhteistyöstä ja työn tuloksista”, hän sanoo.

”Työllä on ollut merkitystä.”

 

Teksti: Elisa Rimaila

Kuvat: Kirkon Ulkomaanapu