10 syytä miksi tyttöjen koulutus on tärkeää


Lukuisat tutkimukset osoittavat, että tyttöjen koulutus on yksi parhaista keinoista katkaista köyhyyden kierre ja ratkaista monta muuta maailman ongelmaa.

Miksi tyttöjen kouluttaminen kehittyvissä maissa on niin tärkeää:

  1. Lapsiavioliitot vähenevät

Koulutetut tytöt menevät myöhemmin naimisiin. Kehittyvissä maissa lapsiavioliiton syynä on usein köyhyys ja mahdollisuuksien puute. Naimisiinmeno johtaa usein tytön koulutien päättymiseen liian aikaisin.

  1. Lapsikuolleisuus vähenee

Paras keino vähentää lapsikuolleisuutta on tyttöjen ja naisten koulutus. Moni lapsi kuolee sairauksiin, jotka olisivat olleet estettävissä tai hoidettavissa.

  1. Äitikuolleisuus vähenee

Koulutetuilla naisilla on parempi ymmärrys siitä, miten huolehtia omasta terveydestään. He myös menevät myöhemmin naimisiin, synnyttävät vanhempana ja heillä on vähemmän raskauksia. Varhainen synnytysikä vaarantaa sekä äidin että lapsen terveyden.

  1. Tyttöjen koulutus hillitsee väestönkasvua ja ilmastonmuutosta

Koulutetut naiset saavat keskimäärin vähemmän lapsia kuin kouluttamattomat. Pienempi syntyvyys tukee ilmastonmuutoksen hillintää. Tyttöjen kouluttaminen vaikuttaa myös positiivisesti yhteisöjen ja maiden kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen.

  1. Köyhyys vähenee

Tyttöjen koulutuksella on suora yhteys maan taloudelliseen kasvuun. Koulutetut naiset ovat todennäköisemmin töissä ja saavat korkeampaa palkkaa kuin kouluttamattomat.

KUA tukee tyttöjen koulutusta Piborissa Etelä-Sudanissa

Suzan (vas.), 14, käy KUA:n tukemaa koulua Piborissa, Etelä-Sudanissa. Suzanin äiti päätti, että tytär ei menisi naimisiin ennen kuin hän on käynyt koulunsa loppuun.

  1. Koulutetut äidit lähettävät myös lapsensa kouluun

Koulutettu äiti lähettää kaksi kertaa todennäköisemmin myös omat lapsensa kouluun. Näin koulutuksen hyödyt siirtyvät sukupolvelta toiselle.

  1. Koulutetut naiset ovat terveempiä ja kasvattavat terveempiä lapsia

Äitien koulutus vähentää lasten aliravitsemusta. Koulutetuilla naisilla ja heidän lapsillaan on myös pienempi riski sairastua HIV:iin, AIDS:iin ja malariaan.

  1. Koulutetuilla naisilla on paremmat mahdollisuudet omaan toimeentuloon ja vaikuttamiseen

Koulutetut naiset eivät ole riippuvaisia aviomiehestään ja tienaavat keskimäärin enemmän kuin kouluttamattomat. Heillä on paremmat mahdollisuudet päättää itseään koskevista asioista ja vaikuttaa yhteisössään.

KUA tukee tyttöjen koulutusta Bidibidin pakolaisasutusalueella Ugandassa.

Sophie, 18, haluaa sairaanhoitajaksi ja opinto-ohjaajaksi, jotta voi rohkaista nuorina äideiksi tulevia tyttöjä takaisin koulunpenkille. KUA tukee tyttöjen koulutusta Bidibidin pakolaisasutusalueella Ugandassa.

Tuemme tyttöjen koulutusta:

Etelä-Sudanissa 75 % kouluikäisistä tytöistä ei käy peruskoulua. Tuemme tyttöjen koulutusta muun muassa jakamalla koulutarvikkeita ja kertomalla vanhemmille tyttöjen kouluttamisen hyödyistä.

Ugandassa järjestämme nopeutettuja koulutusohjelmia pakolaisnuorille, jotka ovat joutuneet keskeyttämään koulunkäyntinsä mm. raskauden takia. Jaamme tyttöoppilaille hygieniapakkauksia, jotta he eivät keskeyttäisi koulunkäyntiä kuukautisten ajaksi.

Pohjois-Keniassa kerromme perheille koulutuksen hyödyistä ja kannustamme ilmoittamaan lapset kouluun.

Bangladeshin pakolaisleirillä rohingya-naisille ja -tytöille tarkoitetussa turvallisessa tilassa heille opetetaan luku- ja kirjoitustaitoa.

Keski-Afrikan tasavallassa lasten vanhemmille on kampanjoitu koulutuksen hyödyistä, mikä on kasvattanut tyttöoppilaiden määrää.

  1. Koulutus auttaa tyttöjä pitämään kiinni oikeuksistaan ja suojelee heitä perheväkivallalta

Koulutus on tehokkain ase perheväkivaltaa vastaan. Koulutus voimaannuttaa tyttöjä ja sen ansiosta heillä on parempi käsitys omista oikeuksistaan.

  1. Koulutus on jokaisen tytön oikeus

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus auttaa tyttöjä tavoittelemaan unelmiaan ja elämään hyvää elämää.

Tyttöjen tilanne on parantunut viime vuosikymmenten aikana ja tänä päivänä lähes 90 % lapsista aloittaa peruskoulun. Kuitenkin UNESCOn arvioiden mukaan yhä noin 130 miljoonaa kouluikäistä tyttöä ei käy koulua. Perheen köyhyys, kriisien ja katastrofien keskellä eläminen, lapsiavioliitot ja nuorena raskaaksi tuleminen ovat yleisiä syitä, miksi tytöt joutuvat keskeyttämään koulunkäynnin.

Liity kuukausilahjoittajaksi täällä ja tue tyttöjen koulunkäyntiä.

Kuukausilahjoittajana autat esimerkiksi koulunsa keskeyttäneitä tyttöjä palaamaan opintielle ja tyttöoppilaita saamaan hygieniapakkauksia, jotka auttavat heitä käymään koulua myös kuukautisten aikana.

KUA tukee tyttöjen koulutusta Keski-Afrikan tasavallassa

Keski-Afrikan tasavalta on yksi niistä maista, joissa KUA tukee tyttöjen koulunkäyntiä. Maassa yli puolet ihmisistä on lukutaidottomia. Vaikein tilanne on tytöillä ja naisilla.