Stordonation

Bli vår partner och förändra världen med oss!

De som donerar större summor till Kyrkans Utlandshjälp är enskilda människor som vill uträtta något för mänskligheten. De stödjer vårt arbete och finns vid vår sida under en längre tid. De vill skänka en större summa på en gång för ett ändamål som känns viktigt och är deras hjärta nära.

Tillsammans kan vi åstadkomma mera

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i 14 länder och har tiotals år av erfarenhet men vi kan inte ensamma svara på utmaningarna i utvecklingsländerna. Tillsammans med dem som stödjer oss, kan vi åstadkomma mera än om var och en skulle agera enskilt.

Stordonationerna är i regel engångsdonationer men kan också ske etappvis. De ges till förmån för människor i utvecklingsländerna. Med den samarbetspartner som donerar över 10.000  euro per år, utser vi tillsammans understödsändmålet. Det kan t.ex. vara ett skolbygge, dammbygge, kvinnornas företagande eller ett jordbruksprojekt. Donatorn underrättas regelbundet om hur projektet framskrider och vad man åstadkommit. Genom att t.ex. besöka platsen är det möjligt att skapa en närmare kontakt till projektet och människorna som berörs av det.

Kontakta oss. Vi finner tillsammans det sätt att hjälpa som känns bra för dig.

 

Med vänliga hälsningar

Jenni Lähteenmäki
Kontaktchef
040 670 4491
jenni.lahteenmaki (@) kirkonulkomaanapu.fi

 

Läs vad våra stordonatorer tänker och tycker om givandet och vårt arbete (på finska).