Stordonation

Bli vår partner - Kyrkans Utlandshjälp
Bli vår partner och förändra världen med oss!

De som donerar större summor till Kyrkans Utlandshjälp är enskilda människor som vill uträtta något för mänskligheten. De stödjer vårt arbete och finns vid vår sida under en längre tid. De vill skänka en större summa på en gång för ett ändamål som känns viktigt och är deras hjärta nära.

Tillsammans kan vi åstadkomma mera

Kyrkans Utlandshjälp arbetar i 14 länder och har tiotals år av erfarenhet men vi kan inte ensamma svara på utmaningarna i utvecklingsländerna. Tillsammans med dem som stödjer oss, kan vi åstadkomma mera än om var och en skulle agera enskilt.

Stordonationerna är i regel engångsdonationer men kan också ske etappvis. De ges till förmån för människor i utvecklingsländerna. Med den samarbetspartner som donerar över 10.000  euro per år, utser vi tillsammans understödsändmålet. Det kan t.ex. vara ett skolbygge, dammbygge, kvinnornas företagande eller ett jordbruksprojekt. Donatorn underrättas regelbundet om hur projektet framskrider och vad man åstadkommit. Genom att t.ex. besöka platsen är det möjligt att skapa en närmare kontakt till projektet och människorna som berörs av det.

Vad betyder en stordonation för dem som lever i ett u-land?

En stordonation hjälper i stor skala. Projektet kan påverka en hel by, ett helt samhälle eller rentav hela landet. Donationen kan anknyta till Utlandshjälpens teman: utbildning, utkomst och fredsarbete. Ändamålet kan vara konkret som t.ex. att bygga en skola eller reparera vattenrör inom ramen för ett vattenförsörjningsprojekt.

Med hjälp av donationer delar Kyrkans Utlanshjälp matbidrag samt stöder jordbrukare med att dela ut frön och redskap.

Bidrag kan betalas in på kontot Nordea / FI33 1572 3000 5005 04. Eller ge ett bidrag på nätet.

Tack för ert stöd!

Med vänliga insamlingshälsningar

Hanna Lassila
Kontaktchef
040 670 4491
hanna.lassila (@) kirkonulkomaanapu.fi

Läs vad våra stordonatorer tänker och tycker om givandet och vårt arbete (på finska).