Företagssamarbetet

Företagssamarbetet leder till konkreta förändringar i utvecklingsländerna

Att samarbeta med oss är en möjlighet för företaget att konkret främja ett ansvarsfullt och etiskt handlingssätt. Det är naturligtvis också en möjlighet att påverka hur företaget uppfattas som arbetsgivare. Men vårt samarbete gagnar framförallt dem som är i det största behovet av hjälp. Vi söker samarbetspartner från såväl små som stora företag och samfund, vilka med sitt eget kunnande eller resurser vill göra en förändring möjlig i de människors liv som lever i extrem fattigdom.

 

FÖRETAGET SOM DONATOR

Projektsamarbete

I projektsamarbetet letar vi fram ett biståndsprojekt som rimmar väl med den bransch ert företag verkar inom eller med sådant ert företag finner intressant. Till företag som donerar minst 10.000 euro inom ett år, erbjuder vi två rapporter per år. I dem beskrivs hur projektet framskrider och hur donationen inverkat på de människors liv som berörs av projektet. Både framgångar och utmaningar rapporteras.

Våra biståndsprojekt består bland annat av skolbyggen, arbete på flyktingläger, jordbruksprojekt och stöd till småföretagande kvinnor. Ert företag får tillgång material som kan användas i företagets interna och externa kommunikation.

 

Produktsamarbete

I produktsamarbetet kan ert företag donera till KUH ett överenskommet belopp eller en procentandel av en produkts försäljning. Företaget kan utnyttja KUH:s varumärken och marknadsföringsmaterial och därmed signalera utåt och till företagets intressenter att företaget agerar ansvarsfullt.

 

Annorlunda Gåvor som företagsgåvor

Ert företag kan uppvakta sin personal och sina intressenter med immateriella Annorlunda Gåvor till exempel vid bemärkelsedagar och till julen. Favoriterna genom alla tider; en Get, ett Yrke till en Kvinna och en Brunn liksom tiotals andra gåvor, är konkreta exempel på våra biståndsprojekt i utvecklingsländerna. Bekanta dig med Annorlunda Gåvor.

 

Kontakta mig gärna så utformar vi tillsammans ett passligt samarbetskoncept eller kom med ett förslag.

 

Jenni Lähteenmäki
Projektchef
040 670 4491
jenni.lahteenmaki@kua.fi

Vi behöver ditt företags stöd för olika ändamål. Välj det ändamål som passar ditt företag och ge ett bidrag på nätet eller med bankgiro Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04.