Företagssamarbetet

Ditt företag kan påverka hur världen ser ut

Tule yritysyhteistyökumppaniksi Kyrkans Utlandshjälp förändrar världen genom att stödja de människor som är allra mest utsatta. Ledda av den visionen motarbetar vi fattigdomen i 14 utvecklingsländer oberoende av människors religion eller etnicitet. Vi arbetar effektivt genom våra nio region- och landskontor utomlands och huvudkontoret i Helsingfors med över 300 anställda sammanlagt. Våra lokala samarbetsparter är omsorgsfullt utvalda. Vårt arbete stöds av många bidragsgivare. Kunde ditt företag vara en av dem?

Bestående förändringar genom samarbete

Vi vet att vi inte ensamma kan lösa de svåra problemen i utvecklingsländerna såsom fattigdomen, bristen på utbildning och konflikterna. Därför letar vi ständigt efter samarbetspartner bland både små och stora företag, vilka vill bidra med sitt kunnande och sina resurser för att åstadkomma bestående förändringar i världen. Genom att samarbeta kan vi åstadkomma mera än var för sig!

Vi vill dela med oss av vårt kunnande och göra flera olika parter delaktiga i våra projekt. Sådana parter är internationella företag, lokala företagare, universitet, stiftelser, församlingar, andra organisationer, statliga aktörer och enskilda bidragsgivare – allt för att vi skall kunna åstadkomma verkliga förändringar i människors liv i u-länderna.

I all vår verksamhet vill vi agera ansvarsfullt. Vi har förbundit att följa det internationella HAP-kvalitetssystemet.

Vad får ditt företag?

Ett gott partnerskap är bra för båda parter. Ditt företag får tillgång till material om det projekt företaget valt att understöda. Materialet kan användas i företagets kommunikation utåt och inom företaget och i marknadsföringen.

Vi förser våra partner och finansiärer med rapporter över de projekt de understöder och de får möjlighet att delta i projektplaneringen. Ifall företaget deltar i projektet med att föra sitt kunnande till utvecklingsländerna, kan företaget finna nya marknadsområden eller lära sig handlingsmodeller för en växande marknad.

Livets utmaningar är de samma för hela mänskligheten; arbetet, födan, hälsan, de begränsade naturtillgångarna och barnens utbildning. Tillsammans kan vi ta oss an dessa utmaningar.

Vi behöver ditt företags stöd för olika ändamål. Välj det ändamål som passar ditt företag och ge ett bidrag på nätet eller med bankgiro Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04.

Du kan även kontakta oss, så finner vi ett lämpligt sätt att samarbeta!
Hanna Lassila: 040 670 4491, hanna.lassila (@) kua.fi

Vad kan ditt företag göra?

Ge ett bidrag på nätet

Ge ett bidrag på nätet och välj det ändamål ni vill stödja.

Ge Annorlunda Gåvor

Ge en etisk affärsgåva som säger något om dig och ditt företag.

Stöd Kvinnobanken

Stöd u-landskvinnornas företagande genom Kvinnobanken.