Logot ja aineistot verkkosivuille

Kirkon Ulkomaanapu on uudistanut ulkoisen ilmeensä ja ottanut myös käyttöön uuden logon syyskuussa 2017.  Pyydämme seurakuntia päivittämään uuden logon ja muun materiaalin verkkosivuilleen vanhojen tilalle.

Uudet logot löytyvät täältä.

Kuvia seurakuntien käyttöön.  Nettisivuille ja someen soveltuvissa kuvissa työmme tuloksia vuodelta 2016.

Jos teillä on jo Lukkari-muotoiset nettisivut, julkaisemme pian Lukkari-järjestelmään valmiin sivun Kirkon Ulkomaanavusta, jonka voitte suoraan liittää omille nettisivuillenne.

Alla on myös esimerkkiteksti Kirkon Ulkomaanavusta, jota voitte vapaasti käyttää sivuillanne esitellessänne kansainvälistä diakoniaa.

Malliteksti seurakunnan verkkosivulle

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Se toimii  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttamana kirkon kansainvälisen diakonian toteuttajana. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Kirkon Ulkomaanavun arvot ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii [yhteyshenkilön nimi] ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.