Seurakunnille

Kotimaassa tärkein sidosryhmämme on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat. Yhdessä seurakuntien kanssa ulotamme kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi.

Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä diakoniaa. Periaatteenamme on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta.

Suuri osa kotimaisesta työstämme tapahtuu seurakunnissa ja seurakuntien kautta lukuisin eri tavoin.

Lähes jokaisessa seurakunnassa toimii Ulkomaanavun yhteyshenkilö, jolla on ajankohtaista tietoa Kirkon Ulkomaanavun meneillään olevista hankkeista ja tapahtumista sekä erilaista aineistoa Ulkomaanavun työstä. Yhteyshenkilöön voi olla yhteydessä, kun haluat tarkempaa tietoa oman seurakunnan kansainvälisestä diakoniasta.

Kaikki seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset voivat olla mukana tekemässä pieniä arjen ihmeitä kehitysmaiden ihmisille. Yhdessä muutamme maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lähimmäisiämme. Tule mukaan työhömme!

Kirkollisen työn yhteystiedot