Nepal

Kartta Nepalista ja sen naapurimaista.

Nepal on yksi Aasian köyhimmistä maista. Noin neljännes väestöstä elää yhä köyhyysrajan alapuolella. Suurin osa ihmisistä saa toimeentulonsa maataloudesta. Nepalin maaseudulta muutetaan paljon töihin ulkomaille, erityisesti Intiaan. Seurauksena on tullut ongelmia, kuten ihmiskauppaa.

Kirkon Ulkomaanavun työ Nepalissa keskittyy erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden naisten ja lasten oikeuksien vahvistamiseen, toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen ja ihmisoikeuksiin. Työssä otetaan huomioon luonnonkatastrofivalmiuden parantaminen.

Väkiluku: 29,7 miljoonaa
Pääkaupunki: Katmandu
Valuutta: Rupia
Kielet: nepali (virallinen), lukuisia muita vähemmän puhuttuja kieliä
Uskonnot: hindulaisuus (81 %), buddhalaisuus (9%), islam (4%), kirat (3 %), kristinusko (1 %), muut
KUA Nepalissa: vuodesta 2013

Työmme tuloksia

Graafinen kuva käsistä.

22493

henkilöä sai vuonna 2020 elintarvikkeita ja saippuaa koronaviruksen aiheuttamaan ruokapulaan ja terveyskriisiin.

Graafinen kuva säästöpossusta.

11 597

henkilöä, joista valtaosa naisia, sai vuonna 2022 tukea yritystoimintansa aloittamiseen tai sen käynnissä pitämiseen.

1 085

henkilöä osallistui vuonna 2022 KUA:n järjestämiin tapahtumiin, jotka koskivat esimerkiksi sukupuolittunutta väkivaltaa ja kastiperustaista syrjintää.

Nepalin syrjittyjen väestöryhmien tukeminen

Pyrimme tukemaan Nepalin syrjittyjä väestöryhmiä, joiden jäsenet ovat aiemmin joutuneet toimimaan esimerkiksi maaorjina. Tarjoamme vapautuneille maaorjille ihmisoikeustietoa sekä ammattikoulutusta. Työssä huomioidaan erityisesti maanomistajien palvelijoina toimineet tytöt ja nuoret naiset.

Tarjoamme syrjitylle daliteille eli kastittomille ihmisoikeuskoulutusta sekä painostamme hallintoa kitkemään heihin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

Naisten toimeentulon vahvistaminen

Kirkon Ulkomaanapu pyrkii parantamaan naisten toimeentuloa Nepalissa. Naiset kohtaavat edelleen syrjintää ja oikeuksiensa polkemista. Tavoitteena on saada naiset mukaan yhteisöjen päätöksentekoon ja taata heille oikeus maanomistukseen, koulutukseen ja kestävään toimeentuloon.

Naisten Pankki tukee ja vahvistaa naisten osuuskuntia Nepalissa. Naisten Pankin tuella on kehittetty viljelyä monipuolisemmaksi, kehitetty pienyritystoimintaa ja annettu ammattikoulutusta.

Humanitaarinen apu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Nepalissa esimerkiksi vähenevinä sateina. Kuivuus vaikeuttaa maanviljelyä. Luonnonmullistuksille alttiissa Nepalissa tuhoja aiheuttavat kovat tuulet, tulvat ja maanvyörymät. Kirkon Ulkomaanapu toimittaa hätäapua katastorfitilanteissa.