Yrittäjän ammattitutkinnolla uskoa tulevaisuuteen Ugandassa

Kirkon Ulkomaanapu ja Omnia Education Partnerships Oy vievät suomalaista yrittäjän ammattitutkintoa Ugandan pakolaisleireille.

Keväästä 2018 alkaen Ugandassa asuvat pakolaiset voivat suorittaa suomalaisen yrittäjän ammattitutkinnon Kirkon Ulkomaanavun (KUA) ja Omnia Education Partnerships Oy:n (OEP) yhdessä järjestämässä koulutuksessa.

”Suomalaisella tutkinnolla on hyvä maine maailmalla. Toisen asteen tutkinto on hyvä keino auttaa avaamaan pakolaisille uusia mahdollisuuksia niin työllistymisen kuin jatko-opintojenkin saralla”, sanoo KUA:n projektipäällikko Ville Wacklin.

KUA on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja, joka on erikoistunut järjestämään laadukasta koulutusta hauraissa valtioissa sekä konflikti- ja kriisitilanteissa.

”Koulutus antaa ihmisille uskoa tulevaisuuteen ja tuo vakautta arkeen. Nyt pilotoitava yrittäjän ammattitutkinto vastaa vaatimuksiltaan suomalaista tutkintoa.”

Ugandaan on saapunut keskimäärin 1 800 pakolaista päivässä Etelä-Sudanista heinäkuusta 2016 alkaen. Kaikkiaan Ugandassa on tällä hetkellä yli 1,4 miljoonaa pakolaista. Monet heistä perustavat pienyrityksiä oma-aloitteisestikin.

”Elämä pakolaisleirillä ilman työtä ja koulutusta passivoi ihmisen herkästi ja voi viedä elämältä kaiken merkityksen. Merkitys elämälle muodostuu tekemisen kautta. Yrittäjyyden tukeminen on hieno mahdollisuus tukea köyhiä ihmisiä, joilla ei ole muita vaihtoehtoja.”

Ei vain tutkintoja, vaan pysyvää muutosta

Parhaillaan Ugandassa on käynnissä kouluttajien koulutus 20:lle hengelle. Kaikilla kouluttajakoulutukseen valituilla on vähintään kanditason tutkinto, yrittäjätausta ja kokemusta kouluttamisesta. Monella on myös rahoituspuolen kokemusta, josta toivotaan olevan apua tulevien pakolaisyrittäjien rahoitusmahdollisuuksien kuten mikrolainojen selvittämisessä.

Keväällä toteutettavaan, pakolaisyrittäjille tarkoitettuun koulutukseen valitaan osallistujat soveltuvuuden ja liikeideoiden perusteella.

”Jokainen koulutus muokataan paikalliseen kontekstiin sopivaksi yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Emme tahdo vain viedä tutkintoja maailmalle, vaan työmme tähtää pysyvään muutokseen”, Wacklin sanoo.

Yrittäjän ammattitutkinnolla KUA pyrkii parantamaan yrittäjien menestymismahdollisuuksia, auttaa heitä laajentamaan yritystään ja löytämään uusia rahoitusmahdollisuuksia. Koulutus tukee liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, tuotteistamisessa ja liiketoiminnan aloittamisessa.

“Kestävyys on koulutusohjelmiemme kantava ajatus. Ohjelmasta valmistuvat kouluttajat käyvät läpi sertifiointiprosessin, jonka jälkeen he kouluttavat oppijoita edelleen pakolaisleireillä. Koulutuksen laadun takeena on Suomen mallin mukainen opetussuunnitelma ja arviointiprosessi”, kertoo OEP:n toimitusjohtaja Mervi Jansson.

KUA ja OEP toteuttavat yrittäjän ammattitutkinnon pilotin Ugandassa läheisessä yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa.

Lisätiedot:

  • Ville Wacklin, projektipäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu, ville.wacklin(at)kirkonulkomaanapu.fi
  • Mervi Jansson, toimitusjohtaja, Omnia Education Partnerships Oy