Vuoropuhelu hauraiden valtioiden toimijoiden välillä käyntiin Helsingissä

Kansalaisyhteiskunnan roolia hauraissa maissa käsittelevä konferenssi kokosi juhannuksen alla Helsinkiin kansalaisyhteiskunnan toimijoita, hallitusten edustajia ja perinteisiä johtajia Sierra Leonesta, Somaliasta ja Afganistanista sekä kansainvälisiä kehitysyhteistyön ammattilaisia. Konferenssi käynnisti dialogin, jota osallistujat päättivät jatkaa ja laajentaa maatasolla.

Osallistujat nimesivät tehokkaita käytäntöjä kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi rauhanrakentamisessa ja hauraiden valtioiden vakauttamisessa. Keskustelussa käsiteltiin myös YK:n kehitysjärjestö UNDP:n roolia hauraissa valtioissa.

Naisten osallisuus päätöksentekoprosesseissa niiden alusta lähtien oli yksi osallistujien tärkeänä pitämä teema. Naisten osallisuuden toteutumisen arvioinnissa pidettiin tärkeinä sekä määrällisiä että laadullisia kriteerejä.

”Numerot eivät aina riitä, vaan keskeistä on se, minkälaista edustus on. Esimerkiksi vaaleissa tulisi olla vahvoja naisehdokkaita”, totesi John Caulker, Fambul Tok International -kansalaisjärjestön toiminnajohtaja Sierra Leonesta.

Konferenssissa kehitettiin ratkaisumalleja valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisen dialogin koordinoimiseksi maatasolla Afganistanissa, Somaliassa ja Sierra Leonessa. Lisäksi identifioitiin kansainvälisiä prosesseja, kuten hauraiden valtioiden kehitysfoorumin (IDPS) ja UNDP:n puitteissa käynnissä olevia toimia, jotka voivat edistää alulle saadun prosessin jatkumista vielä pitkään konferenssin jälkeen. Kirkon Ulkomaanavun johtava rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala näkee, että saavutetuilla tuloksilla voi olla globaalia merkitystä.

”Konferenssia voidaan pitää lähtölaukauksena prosessiin, joka tähtää valtio-yhteiskunta -suhteen parantamiseen dialogin avulla paitsi niissä maissa, joita käsiteltiin konferenssissa, myös laajemmin hauraissa konteksteissa ympäri maailman”, Ojala kuvaa.

Konferenssin järjestivät Kirkon Ulkomaanapu, YK:n kehitysjärjestö UNDP ja Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS). Suomen ulkoasiainministeriön ja UNDP:n tuella järjestetyn konferenssin tavoitteena oli saada valtion ja kansalaisyhteiskunnan edustajat etsimään yhdessä ratkaisuja kansalaisyhteiskunnan osallisuuden lisäämiseksi hauraiden valtioiden rakentamisessa. Kirkon Ulkomaanavun vahva läsnäolo muun muassa Somaliassa ja Sierra Leonessa mahdollistaa hauraiden valtioiden tukemisen myös jatkossa.

Lisätietoja: Johtava rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala puh. 050 352 653