Uusi tutkimus avaa syyrialaisten rauhantyötä

Paikalliset rauhanrakentajat tietävät, mitkä ovat Syyrian kaupungeissa ja kylissä ne konfliktien osatekijät, joihin tulisi puuttua konfliktin ratkaisemiseksi, todetaan Inside Syria: What Local Actors Are Doing For Peace -tutkimusraportissa. Kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja merkitystä rauhanrakentamiselle Syyriassa esittelevä raportti julkaistiin tänään.

Syyrian tapauksessa kansalaisyhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet ovat toistaiseksi jääneet aivan liian pienelle huomiolle. Vallitsevista konfliktin ratkaisun menetelmistä puuttuu esimerkiksi usein perinpohjainen analyysi paikallisten rauhanvälittäjien mahdollisuuksista vaikuttaa rauhanprosessiin.

”Vaikka Syyria on maailman suurin pakolaiskriisialue, meillä on vain vähän tietoa siitä, miten syyrialainen kansalaisyhteiskunta toimii. Tämä raportti auttaa meitä ja muita etsimään tapoja, joilla tukea syyrialaisten omaehtoisia pyrkimyksiä rauhan edistämiseen ja yhdessäeloon”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän alue-edustaja Miina Puntila.

Tänään julkistettu raportti perustuu tutkimustietoon, jota ovat keränneet swisspeace, Conflict Dynamics International ja FarikBeirut.net. Sen on tilannut Kirkon Ulkomaanapu.

Raportti perustuu lukuisiin Syyriassa toimivien rauhanvälittäjien haastatteluihin ja käsittelee rauhanvälityksen tekijöitä, mahdollisuuksia ja haasteita Syyriassa. Erilaisia rauhantoimijoita ovat mm. yhteisöjen johtajat, naisten ryhmät, nuorten ryhmät, kansalaisjärjestöt, paikalliset neuvostot sekä sovittelukomiteat. Ne osallistuvat neuvotteluihin vankien vaihdosta ja aselevoista, rauhanvälitykseen, avustustyöhön, kehitysyhteistyöhön ja ihmisoikeustyöhön.

Esimerkiksi Daraan kaupungissa erään yhteisön johtaja osallistui hallituksen ja oppositiojoukkojen väliseen vankien vaihtoon. Neuvottelut olisivat epäonnistuneet, elleivät yhteisön vanhimmat olisi käyttäneet vaikutusvaltaansa ratkaisun aikaansaamiseksi.

”Eurooppaan tulee eniten pakolaisia juuri Syyriasta. Pakolaishaasteen lisäksi on tärkeää pureutua tämänkin konfliktin juurisyihin”, toteaa Ulkomaanavun Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö Olli Pitkänen.

Syyriassa toimivien paikallisten rauhanvälittäjien laaja tarkastelu auttaa ymmärtämään välittäjien tarpeita, heidän kohtaamiaan haasteita sekä sisällyttämään heidät paremmin tuleviin rauhanponnistuksiin.

Syyrian kriisi on ajanut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan n. 4,2 miljoonaa syyrialaista pakolaisiksi ulkomaille. Sisäisiä pakolaisia Syyriassa on yli 7,5 miljoonaa.

Kirkon Ulkomaanapu tukee lasten koulunkäynnin projektia Etelä-Syyriassa, mutta valtaosa syyrialaisia tukevasta toiminnasta tapahtuu kahdella pakolaisleirillä ja vastaanottajayhteisöissä naapurimaassa Jordaniassa. Vuonna 2016 tähän toimintaan on varattu yli 2 miljoonaa euroa.

Lue raportti täältä (en).

Lisätietoja
Olli Pitkänen, Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän alueellinen ohjelmapäällikkö
Sähköposti: olli.pitkanen (at) kirkonulkomaanapu.fi.
Puh: +962 77 535 4444 (Jordania)