Uusi teknologia avuksi opetuksen kehittämiseen hauraissa valtioissa

Uusi koulutusteknologia tarjoaa ratkaisuja opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen, uudenlaisen oppimateriaalin tuottamiseen ja etäopetukseen kehitysmaissa sekä kriisialueilla, sanoi Kirkon Ulkomaanavun Oikeus koulutukseen -ohjelman asiantuntija Laura Vanhanen Slush2014-tapahtumassa keskiviikkona.

Ulkomaanapu ja sen yhteistyökumppani Rovio keskustelivat Slush-tapahtuman yhteydessä Maailmanpankin delegaation kanssa siitä, miten hauraiden valtioiden koulutussektoria on mahdollista vahvistaa uuden teknologian avulla.

Slush on kasvuyrityksiin ja teknologiaan keskittyvä tapahtuma, joka järjestetään Helsingissä vuosittain. Tänä vuonna oppimiseen ja koulutukseen liittyvät innovaatiot olivat yksi tapahtuman painopisteistä. Kirkon Ulkomaanapu tekee merkittävää koulutusyhteistyötä monessa kohdemaassaan.

”Oppiminen on ylipäätään suuressa murroksessa. Uusia innovaatioita voitaisiin  käyttää pakolaisleireillä ja kriisitilanteissa. Näitä ajatuksia käytiin läpi myös Maailmanpankin kanssa”, Vanhanen kertoo.

Hänen mukaansa erityisesti opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen ja niiden käyttämiseen tähtääville sovelluksille ja ideoille olisi nyt tarvetta. Niiden avulla opettaja saa paljon aikaan sellaisessakin kyläkoulussa, jonka varustetaso on muuten heikko.

Myös etäopetuksen hyviin puoliin ja globaalien verkostojen hyödyntämiseen keskittyvät sovellukset kiinnostaisivat kriisialueillakin.

Opetusalan innovaatioita tulee myös kehitysmaista

Kehitysyhteistyöjärjestöjä ja start-up-yrityksiä yhdistää usein globaali toimintaympäristö.

”Järjestöjen etu on, että niillä on käytännön tietoa siitä, minkälaisille ideoille ja tuotteille on todellista kysyntää kehitysmaiden opetussektorilla.”

Slush-tapahtumassa painottuikin toive, että start-up-yritykset sekä humanitaariset ja kehitysyhteistyöjärjestöt tekisivät keskenään tiiviimpää yhteistyötä.

Vanhanen on samaa mieltä.
”Mutta ylimieliseksi ei pidä heittäytyä. Kyse ei ole siitä, että viedään ajatuksia täältä jonnekin. Kehitysmaissa tehdään jatkuvasti kiinnostavia innovaatioita – myös opetusalalla. Oppiminen on molemminpuolista.”

Teksti: Satu Helin