Ulkomaanavun työ laajenee Eritreaan

Kirkon Ulkomaanapu aloittaa työn Eritreassa, yhdessä maailman köyhimmistä valtioista. Työn päätavoite on Eritrean koulutussektorin kehittäminen.

Käytännössä Ulkomaanapu tukee esimerkiksi ammatillisen koulutuksen suunnittelua, ammattiopetuksen laadun kehittämistä, opettajankoulutusta sekä nuorten yrittäjyyttä. Tavoite on kehittää yhteistyössä eritrealaisten kanssa paikallisia ratkaisuja muun muassa uusiutuvaan energiatuotantoon ja koulutustason nostoon.

Tarkoista yhteistyön muodoista tehdään parhaillaan suunnitelmia Eritrean opetusviranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ulkomaanavun asiantuntijaryhmä on tänään maanantaina palannut konsultaatiomatkalta maan pääkaupungista Asmarasta. Suunnittelumatkan aikana opetusalan asiantuntijat vierailivat myös kouluissa, ammattioppilaitoksissa ja korkeakouluinstituutioissa eri puolilla Eritreaa, kuten Dek’emharessa ja Mai Nefhissa.

”Erityisedustaja Pekka Haavisto ja Suomen ulkoministeriö ovat tehneet merkittävän esityön siinä, että Eritreaan on saatu keskusteluyhteys. On poikkeuksellista, että Eritrea on itse pyytänyt järjestöä, eli Kirkon Ulkomaanapua tulemaan maahan. Näin meille tarjoutuu mahdollisuus helpottaa Eritrean erittäin vaikeaa tilannetta”, sanoo Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

”Näemme, että kehittämällä koulutuksen laatua voimme saada aikaan kauaskantoisia vaikutuksia. Suomalaisella osaamisella on paljon annettavaa koulutuksen kehittämisessä.”

Ulkomaanavun hankkeet alkavat Eritreassa tammikuussa 2015.

Eritreassa toteutuvien hankkeiden budjetti on 1,5 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Työn rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

Arvio Eritrean väestöstä vaihtelee 3,6 miljoonan ja 5,4 miljoonan välillä. Maassa ei ole suoritettu väestönlaskentaa koko sen itsenäisyyden aikana ja maasta poistuu jatkuvasti ihmisiä.

”Eritrealaisten nuorten epätoivo näkyy erityisesti pakolaisuutena. Koulutusta kehittämällä nuorille avautuu uusia positiivisia mahdollisuuksia kotimaassaan”, sanoo Ulkomaanavun työntekijä Laura Vanhanen.

”Nuorten tulevaisuudenusko vahvistuu, kun oppimisella ja taitojen kehittämisellä tähdätään työllistymiseen, myös yrittäjyyteen.”

Sulkeutunut Eritrea on saanut ongelmiinsa vain vähän apua. Se ei ole vuosiin toivottanut tervetulleeksi ulkomaisia tiedotusvälineitä tai järjestöjä.

Lisätietoja: Antti Pentikäinen, toiminnanjohtaja, p. +358 40 53135 14