Ugandassa juhlittiin historiallisia valmistujaisia, kun nuoret valmistuneet saivat suomalaiset tutkinnot

Virallisilla tutkinnoilla on nyt kysyntää pakolaisasutusalueilla. 32 opiskelijaa saivat Kirkon Ulkomaanavun järjestämissä valmistujaisissa EU:ssakin tunnustetut tutkinnot, jotka avaavat nuorille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia suunnitella tulevaa.

Rwamwanjan pakolaisasutusalueella ei ole koskaan nähty sellaista liikenneruuhkaa kuin viime perjantaina. Päätietä pitkin kiemurteli silmänkantamattomiin jatkuva jono, kun yli 600 valmistujaislakkeihin sonnustautunutta nuorta marssivat ylpeinä kohti todistustenjakotilaisuutta.

Kirkon Ulkomaanavun (KUA) järjestämä valmistujaisjuhla keräsi huomiota jopa Ugandan päättäjien keskuudessa asti. KUA:n tukema ammattikoulu on toiminut Rwamwanjan pakolaisasutusalueella vuodesta 2015 lähtien, mutta tänä keväänä koulusta valmistuvat saivat ensimmäistä kertaa kansainvälisestikin tunnustetun tutkinnon.

Rachel Ngenge Binwa, 18, on yksi 32 oppilaasta, joka valmistui suomalaisesta pienyrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta. Häntä on kehuttu yhdeksi parhaiten menestyneeksi oppilaaksi.

”Kiinnostuin koulutuksen aikana siipikarjan kasvatuksesta, ja koulutuksen loppupuolella liiketoimintani oli jo täydessä vauhdissa”, Rachel kertoo ylpeänä.

Suomalainen tutkinto-ohjelma on räätälöity vastaamaan paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin, jotta mahdollisimman moni valmistuneista työllistyisi koulutuksen jälkeen. Ennen tutkintotodistusten saamista opiskelijoiden pätevyys arvioidaan Suomen Opetushallituksen asettamien standardien mukaan.

Rachel on yksi pienyrittäjyyden tutkinnon suorittaneista. Nyt hänellä on virallinen ammattitutkinto, joka kelpaa myös EU:n sisällä.

Tutkintojen takana FCA College

Suomalaisiin tutkintoihin johtavan koulutuksen takana on FCA College, joka on Kirkon Ulkomaanavun ja koulutusvientiyhtiö Omnia Education Partnershipsin (OEP) yhdessä perustama koulutusohjelma.

”Tutkinto on EU:n hyväksymä, joten se avaa opiskelijoille mahdollisuuksia hakea jatko-opintoihin jopa ulkomaille”, Kirkon Ulkomaanavun projektipäällikkö Ville Wacklin sanoo.

Tutkintojen tarjoamisen tärkein tavoite on, että nuoret saavat virallisen todistuksen pätevyydestään.

”Tähän mennessä pakolaisasutusalueilla tarjottu koulutus on ollut pääosin epävirallista. Tarve on suuri virallisille ammattitutkinnoille, jotka takaavat paremmat mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon”, Wacklin jatkaa.

Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan aiemmin, mutta heistä vain noin joka viides saa toisen asteen koulutuksen. Haasteita lisää se, että suuri osa pakolaisista on nuoria, joiden koko tulevaisuus riippuu pakolaisuuden aikana saadusta koulutuksesta.

KUA:n tukema ammattikoulu tukee nuorten työllistymistä Ugandassa.

KUA:n tukemasta ammattikoulusta valmistui tänä keväänä yhteensä 607 oppilasta. Heidän joukossaan oli muun muassa räätäleitä, mekaanikkoja, kampaajia, hitsaajia ja pienyrittäjiä.

Lähes 70 prosenttia Rwamwanjan pakolaisasutusalueen asukkaista on nuoria. Vastaava tilanne vallitsee myös monilla muilla pakolaisasutusalueilla.

”FCA Collegen tarjoama koulutus auttaa nuoria välttämään työttömyyden aiheuttaman noidankehän, joka voi johtaa toimeentulon hankkimiseen pahimmassa tapauksessa rikollisuuden tai radikalisoitumisen keinoin viimeisenä oljenkortena”, Wacklin sanoo.

Koulutusohjelmaan voivat hakea sekä ugandalaiset että Ugandaan pakolaisina tulleet nuoret.

Tutkinto auttaa kun on aika jälleenrakentaa

Suuri osa yli tuhannesta KUA:n tukemasta ammattikoulusta hiljattain valmistuneesta nuoresta on jo löytänyt töitä. Suomalainen pienyrittäjän tutkinto tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet työllistymiseen ja jatko-opintoihin.

Pakolaisuuden aikana saatu laadukas koulutus varustaa nuoret tiedoilla ja taidoilla, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa kotiin palatessaan ja omia yhteiskuntiaan jälleenrakentaessaan.

”Jokaisella sukupolvella tulee olla mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja antaa panoksensa oman kansakuntansa kehitykselle. FCA Collegen tarjoamat tutkinnot kasvattavat nuorten itseluottamusta ja varustavat heidät tulevaan, asuivat he missä tahansa”, Wacklin sanoo.

Kuvat: Michele Sibiloni