Kirkon Ulkomaanavun työ Ukrainassa jatkuu uudella miljoonarahoituksella

Sota on tuhonnut käyttökelvottomaksi yli 400 koulua Ukrainassa ja vahingoittanut jopa 3 500 oppilaitosta. Kuvan koulu sijaitsee Harkovassa. KUVA: Antti Yrjönen / KUA

Kaksivuotinen projekti tukee lapsia ja opettajia Sumyn, Pultavan, Dnipron, Zaporižžjan ja Odessan alueilla. 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) aloittaa uuden koulutusteemaisen projektin Ukrainassa yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjensä kanssa. Projekti on saanut merkittävän rahoituksen maailmanlaajuisesta Education Cannot Wait -rahastosta. Rahoituksen suuruus on 8,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

“Uusi rahoitus on elintärkeä lapsille ja nuorille, jotka ovat opiskelleet jo vuosia etänä, ensiksi koronapandemian ja sitten sodan vuoksi. Tavoitteena on parantaa opetuksen laatua”, KUA:n vanhempi koulutuksen asiantuntija Pauliina Kemppainen sanoo. 

Projekti on jatkumoa KUA:n aiemmalle EU-rahoitteiselle työlle, jossa KUA on yhdessä muiden järjestöjen kanssa korjannut kouluja, rakentanut oppilaitoksiin pommisuojia, parantanut koulutuksen laatua ja järjestänyt psykososiaalista tukea. 

Uusi kaksivuotinen projekti tukee lapsia ja opettajia Sumyn, Pultavan, Dnipron, Zaporižžjan ja Odessan alueilla.  Rahoituksen turvin KUA ja sen kumppanijärjestöt jatkavat koulujen ja esikoulujen kunnostamista moderneiksi ja turvallisiksi. Myös pommisuojien rakentaminen ja varustelu jatkuvat. Työlle on valtavasti tarvetta, sillä arvioiden mukaan sodan aikana on vaurioitunut jo 3 500 ukrainalaista oppilaitosta. Lisäksi 365 koulua on tuhoutunut täysin.

 

Vihreään mekkoon pukeutunut Julija Yurova käy koulua metroasemalla Harkovassa. KUVA: Antti Yrjönen / KUA

Jokaiselle lapselle taustasta huolimatta mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen

Työ painottaa edelleen myös psykososiaalista tukea. Lapset ja opettajat osallistuvat koulutuksiin ja aktiviteetteihin, jotka tukevat mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia. Oppilaille järjestetään tukiopetusta, sillä monen ukrainalaisen lapsen ja nuoren koulunkäynti on voimakkaasti häiriintynyt ensiksi pandemian ja sittemmin sodan myötä.  

”Uuden työn ytimessä on paitsi jälleenrakentaa myös innovoida ja parantaa ukrainalaista koulutusjärjestelmää. Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella olisi taustastaan huolimatta mahdollisuus päästä laadukkaan koulutuksen piiriin. Yhdessä kumppaneidemme kanssa pystymme tavoittamaan 30 000 henkilöä ympäri Ukrainan”, Kirkon Ulkomaanavun projektipäällikkö Alexander Savka arvioi. 

Osana projektia hankitaan myös 20 000 kannettavaa tietokonetta niille etäopetukseen osallistuville lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta sodan vuoksi käydä koulua lähiopetuksessa. Lisäksi rahoituksen turvin suunnitellaan ja toteutetaan ammatillisen koulutuksen sisältöjä sekä kehitetään uusia oppimateriaaleja. Myös opettajat saavat lisäkoulutusta.

Teksti: Ulriikka Myöhänen, Veronika Korobko, Ruth Owen 
Kuva: Antti Yrjönen