Tuore tutkimus: perinteiset ja uskopohjaiset paikalliset rauhanvälittäjät tunnustettava rauhantyön tekijöiksi

Tällä viikolla New Yorkissa julkistettu Tradition- & Faith-Oriented Insider Mediators (TFIMs) in Conflict Transformation -tutkimus valottaa perinteisten ja uskopohjaisten paikallisten rauhanvälittäjien toimintaa, haasteita ja tarpeita sekä kartoittaa mahdollisuuksia heidän työnsä tukemiseen.

Perinteiset ja uskopohjaiset paikalliset rauhanvälittäjät (tradition- & faith-oriented insider mediators, TFIMs) ovat henkilöitä, joiden sosiaalinen asema määrittyy perinteiden ja uskonnon pohjalta. He ovat arvostettuja ja luotettuja sekä omissa että muissa yhteisöissä, minkä vuoksi heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa konfliktin osapuoliin ja rakentaa rauhaa.

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkoston Berghof-säätiöltä tilaamassa ja Suomen Ulkoasiainministeriön, KAICIID:in ja Kirkon Ulkomaanavun rahoittamassa tutkimuksessa tutkittiin perinteisiä ja uskontopohjaisia rauhanvälittäjiä Myanmarissa, Thaimaassa, Libanonissa, Kolumbiassa, Keniassa ja Malissa.

Perinteiset ja uskopohjaiset rauhanvälittäjät luovat rauhanomaista yhteiseloa ja puuttuvat väkivaltaisuuksiin. He toimivat rauhanvälittäjinä aseellisissa konflikteissa ja innostavat yhteisöjen jäseniä osallistumaan väkivallattomaan sosiaaliseen muutokseen tähtäävään toimintaan.

”Paikalliset perinteiset ja uskopohjaiset rauhanvälittäjät eivät ainoastaan toimi välittäjinä yhteisöjen välisissä kiistoissa, vaan ovat myös mukana rakentamassa yhteiskunnan ja yksilöiden valmiuksia vaikuttaa konfliktien kehitykseen. He jopa luovat uusia kaltaisiaan rauhanvälittäjiä, kuten vaikkapa Myanmarissa, jossa tietyt perinteiset ja uskopohjaiset rauhanvälittäjät ovat olleet fasilitoimassa uskonnollisten johtajien välistä dialogia. Tämä dialogi on valmistanut myös muita toimimaan legitiimeinä rauhanvälittäjinä. Menestyksen avainasioita ovat innovatiivisuus sekä hyvin matalalla profiililla toimiminen”, selittää Mir Mubashir, toinen tutkimuksen toteuttaneista tutkijoista Berghof-säätiöstä.

Tutkimuksen mukaan perinteisten ja uskopohjaisten paikallisten rauhanvälittäjien täysi potentiaali jää kuitenkin usein käyttämättä. Suurimpana ongelmana on puutteellinen yhteistyö perinteisten ja uskontopohjaisten rauhanvälittäjien sekä rauhantyön muiden toimijoiden välillä. Tutkijat ehdottavat ratkaisuksi yhteistyöhön ja vastavuoroisuuteen perustuvaa tukiverkostoa. Tärkeää olisi, että muut rauhantyön toimijat tunnistaisivat perinteisten ja uskontopohjaisten rauhanvälittäjien työn merkityksen.

Tutkimus antaa arvokasta tietoa Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkostolle. ”Tutkimus luo merkittävän pohjan verkoston työlle paremman tuen kehittämiseksi paikallisten perinteisten ja uskontopohjaisten rauhanvälittäjien tukemiseen”, sanoo Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkoston johtaja Antti Pentikäinen.

”Nyt ryhdymme neuvottelemaan verkoston jäsenten ja YK:n kanssa tutkimuksen suositusten toimeenpanosta.”

Lue tutkimuksen englanninkielinen tiivistelmä täältä. Tutustu Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston englanninkielisiin verkkosivuihin täällä.

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkosto yhdistää toimijoita tarjotakseen tukea rauhantyöhön ruohonjuuritasolta kansanväliselle tasolle. Kirkon Ulkomaanapu toimii verkoston sihteeristönä.