Suomi sijoittaa 16 miljoonaa euroa kehitysmaiden pienyrityksiin Kirkon Ulkomaanavun kautta

Kehitysmaissa on huutava pula säällisistä työpaikoista. Kirkon Ulkomaanavun sijoitusyhtiö vastaa tähän tarpeeseen ja tuo Suomen kehityspolitiikkaan uudenlaisen työkalun.

Suomi sijoittaa 16 miljoonaa euroa työllistävään pienyritystoimintaan kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun perustaman uuden yhtiön kautta. Sijoitus on muodoltaan laina, ja lainaehtojen mukaan varat maksetaan takaisin korkojen kera Suomen valtiolle 18 vuodessa sijoitustoiminnan tuotoilla.

Alkuvaiheessa FCA Investments Oy sijoittaa yritystoimintaan Aasiassa ja Afrikassa kahden rahaston kautta. Yhtiö tekee myös omia suoria sijoituksia yrityksiin.

”Juuri pula kohtuuhintaisesta rahoituksesta on työpaikkoja synnyttävän yritystoiminnan yksi keskeinen este kehitysmaissa. Uusi yhtiö voi tarjota kasvun eväät sellaisella lupaavalle yritystoiminnalle, joka on vielä liian pientä kiinnostaakseen perinteisiä kehitysrahoitusyhtiöitä”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen sanoo.

FCA Investments suunnittelee tekevänsä 0,1 –1 miljoonan euron suoria sijoituksia yrityksiin. Perinteiset kehitysrahoitusyhtiöt tekevät harvoin alle miljoonan euron sijoituksia, koska hallintokulut nousevat pienissä sijoituksissa liian korkeiksi suhteessa sijoitettuun rahamäärään.

Pienten sijoitusten tekemisen kannattavasti mahdollistaa se, että Kirkon Ulkomaanapu käyttää alkuvaiheessa rahoittamiensa yritysten tukemiseen myös muita resursseja. Se voi tukea niitä esimerkiksi taloudenhoitoon, yrityssuunnitteluun ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

”FCA Investmentsin etu muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna on, että Kirkon Ulkomaanavulla on henkilökuntaa läsnä ja kokemusta työskentelystä maissa, joihin sijoituksia tehdään”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

FCA Investmentsin on tarkoitus tehdä ensimmäiset suorat sijoituksena itäafrikkalaisessa Ugandassa. Ugandan lisäksi Kirkon Ulkomaanavun suunnitelmissa on tehdä suoria sijoituksia mahdollisesti myös Somaliassa, Keniassa, Jordaniassa, Nepalissa, Myanmarissa ja Kambodžassa. Osa maista on toimintaympäristöltään selvästi Ugandaa haastavampia.

”Työ ja toimeentulo ovat avain kestävään rauhaan. Ammatillisen koulutuksen ja pienyritysten lainoittamisen avulla pystymme nostamaan ihmisiä köyhyydestä. Uskomme, että yksityissektorilla on tulevaisuudessa vahva rooli myös kaikkein köyhimpien maiden tukemisessa”, Hemberg sanoo.

Lisätietoja:

Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja, puh. 050 325 9579

Max von Bonsdorff, kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, puh. 050 344 1014

Juha Kirstilä, ministeri Virolaisen erityisavustaja, puh. 040 552 8200

Fakta: Korollinen laina Kirkon Ulkomaanavulle

  • Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävä laina on niin sanottu kehityspoliittinen finanssisijoitus. Aiemmin finanssisijoituksia on tehty Latinalaisen Amerikan kehityspankkiin (9,2 miljoonaa), kehitysrahoitusyhtiö Finnfundiin (130 miljoonaa) sekä Maailmanpankin alaisen kehitysrahoitusyhtiö IFC:n ilmastorahastoon (114 miljoonaa).
  • Lainan korko on 0,5 prosenttia ja Kirkon Ulkomaanapu alkaa maksaa korkoa lainasta 2019. Laina-aika on 18 vuotta ja lainan pääoma maksetaan takaisin neljässä erässä.
  • Lisätietoja kehityspoliittisista finanssisijoituksista ulkoministeriön verkkopalvelusta: um.fi/kehityspoliittiset-finanssisijoitukset