Suomalaiset nuorisovaikuttajat YK:n yleiskokouksen tapahtumassa: Nuoret otettava mukaan neuvottelupöytiin

Suomalaiset nuoret ja Kirkon Ulkomaanapu järjestivät New Yorkissa 4. lokakuuta yhdessä Suomen ja Eritrean YK-edustustojen ja YK:n kehitysrahasto UNDP:n kanssa Youth Leadership in Peace and Security -tilaisuuden, jossa keskusteltiin nuorten osallisuudesta ja roolista rauhanprosesseissa.

”Toimme ainutlaatuisesti yhteen kaksisataa YK-diplomaattia, nuorta asiantuntijaa ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa pohtimaan, mitä ongelmia nuorten ja hallitusten välisessä yhteistyössä on ja miten voimme päästä niistä yli. YK:ssa kuullaan aivan liian harvoin nuorten ääniä. Nyt nuoret kertoivat itse, mitä he jo nyt tekevät kestävän kehityksen ja pysyvän rauhan eteen”, sanoi Joel Linnainmäki Allianssista heti tilaisuuden jälkeen.

Lähes puolet maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita. Afrikassa ja Lähi-idässä nuoria on jopa 60 prosenttia väestöstä. Nuoret nähdään usein uhkana tai ongelmien aiheuttajina. Siksi on tärkeää nähdä myös nuorten myönteinen rooli rauhanprosesseissa ja esimerkiksi väkivaltaisen radikalisaation ehkäisyssä.

Pysyvää rauhaa ja kestävää kehitystä on mahdotonta saavuttaa ilman maailman historian suurinta nuorten ikäluokkaa.

”Nuoret ansaitsevat ja tarvitsevat paikan rauhanrakennuksen pöydässä”, totesi myös tilaisuuden avannut YK:n apulaispääsihteeri Jan Eliasson.

Nuorten osallistaminen kelpaisi Suomen vientituotteeksi

Nuorten poliittinen osallistuminen edellyttää myös taloudellisia mahdollisuuksia. Nuorten työllisyyteen sekä laadukkaaseen koulutukseen ja ammattiosaamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

”Vasta alle vuosi sitten joulukuussa 2015 tuli voimaan YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma 2250, joka perustuu siihen, että nuoret ovat aktiivisia toimijoita. Tässä mielessä tilaisuuden asetelma oli äärimmäisen tärkeä: nuoret kertoivat itse mitä ovat tehneet”, sanoi Suomen YK-nuorisodelegaatti 2016  Sonja Huttunen.

”Meille tämän tapahtuman järjestäminen oli yksi välietappi yhteistyössämme eritrealaisten nuorten kanssa. Tärkein tehtävämme tällä hetkellä on laajentaa yhteistyötämme ja tuoda mukaan muita nuorisojärjestöjä Euroopasta ja Afrikan sarvesta. Suunnittelemme parhaillaan laajempaa konferenssia Eritreaan nuorten johtajuudesta rauhanrakentamisessa”, totesi Joel Linnainmäki.

Yksi Suomen kehityspolitiikan päätavoitteista on lisätä kehitysmaiden vakautta, löytää nuorille työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista.

”Suomella on vahvaa kokemusta nuorten osallistamisesta päätöksentekoon, mistä Suomen tulee olla ylpeä. Esimerkiksi lakiin kirjatut nuorisovaltuustot ovat valmis suomalainen vientituote ulkomaille”, sanoo tapahtuma järjestämässä ollut asiantuntija Laura Vanhanen Kirkon Ulkomaanavusta.

Suomalaisten ja eritrealaisten nuorten vuoropuhelu jatkui New Yorkin tilaisuudessa. Kuva: Kirkon Ulkomaanapu.

Suomalaisten ja eritrealaisten nuorten vuoropuhelu jatkui New Yorkin tilaisuudessa. Kuva: Laura Vanhanen /Kirkon Ulkomaanapu.

Suomalaisia nuoria tilaisuudessa edustivat:
Sonja Huttunen, Suomen YK-nuorisodelegaatti 2016,
Silja Markkula, Suomen Partiolaiset ja Allianssi ry
Joel Linnainmäki Allianssi ry
Otto Ahoniemi, Suomen Varusmiesliitto ry

Tilaisuus on katsottavissa verkossa.