Paimentolaisyhteisöjen rauhanhanke etenee Pohjois-Keniassa

Kirkon Ulkomaanapu tukee Wajirin, Isiolon ja Marsabitin maakunnissa Pohjois-Keniassa Regal-IR-rauhanhanketta, jonka tavoitteena on laidunmaiden hallintaan ja käyttöön liittyvien konfliktien lopettaminen. Sovittelutyötä on tehty sekä yhteisöjen sisällä että niiden välillä. Heinäkuun 10. päivänä konfliktissa osallisena olevien yhteisöjen edustajat kutsuttiin yhteiseen keskustelutilaisuuteen, johon osallistui myös valtion virkamiehiä.

Turbin maakuntaneuvoston jäsenen Hon Yattani Warion mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kaikki viisi konfliktiin osallista yhteisöä keskustelivat yhdessä konfliktin alkamisen jälkeen.

Neuvottelujen jälkeen yhteisöt sopivat jättävänsä jatkossa rajakiistat viranomaisten ratkaistavaksi. Lisäksi neuvottelijat sopivat antavansa mahdollisista konflikteista ennakkovaroituksen viranomaisille konfliktien ehkäisemiseksi.

Yhteisöt ilmoittivat kannattavansa rauhankomiteoiden perustamista ja haastoivat maakuntaneuvoston jäseniä tekemään ehdotuksen Marsabitin maakuntaneuvostolle rauhankomiteoiden tukemisesta.

Uusien konfliktien ehkäisemiseksi yhteisöt laativat sopimuksen, joka velvoittaa ne pyytämään luvan laitumien käytölle ennen uudelle alueelle siirtymistä aikoina, jolloin laidunmaasta on pulaa. Keskusteluihin osallistuneiden IGAD-järjestön ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n edustajat kehottivat yhteisöjä perehtymään aiempiin paimentolaisyhteisöjen välillä tehtyihin sopimuksiin, kuten Modogashen julistukseen, laidunmaan ja veden käyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Sopimusten vahvistamiseksi ja allekirjoittamiseksi Kirkon Ulkomaanapu tulee järjestämään yhteisöjen edustajille kokouksen Marsabitin kaupungissa.

Kirkon Ulkomaanapu tekee rauhantyötä Keniassa osana ADESOn, African Develpoment Solutions-järjestön, hallinnoimaa REGAL-IR hanketta, jota rahoittaa USAID.