Opinto-ohjaus auttaa kambodžalaisia nuoria löytämään suunnan elämälleen

Opinto-ohjauksella on saatu lupaavia tuloksia koulupudokkuuden vähentämisessä ja nuorison työelämäohjauksessa Kambodžassa. Ruotsin kehitysapuvirasto SIDA on myöntänyt 23 miljoonaa kruunua (noin 2,2 miljoonaa euroa) opinto-ohjauksen jatkamiseksi Battambangin ja Banteayn provinsseissa.

Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Ruotsin työvoimatoimiston (SPES) ja Kambodžan opetusministeriön kolmen vuoden yhteishanke keskittyy opinto-ohjauksen tarjoamiseen yläkouluissa ja lukioissa. Hankkeesta tulee hyötymään arviolta jopa 10 000 nuorta.

Hankkeen tavoitteena on auttaa nuoria löytämään suunta opinnoilleen ja pääsemään kiinni työelämään. Nuorisolle annetaan tietoa ammattien laajasta kirjosta sekä opintopoluista, joita he voivat valita haluamiinsa ammatteihin päästäkseen. Lisäksi nuoria autetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan, jotta he osaavat suuntautua omalta tuntuvalle alalle.

“Kambodžalaisella nuorisolla, kuten nuorilla kaikkialla maailmassa, on valtava potentiaali, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi. On tärkeää, että nuoret saavat laadukkaan koulutuksen, jonka turvin he pystyvät hankkimaan itselleen toimeentulon nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Opinto-ohjauksella on tässä merkittävä rooli”, sanoo Saara Lehmuskoski, KUA:n Kambodžan maajohtaja.

Lähes kaksi kolmasosaa Kambodžan väestöstä on alle 30-vuotiaita. Jotta Kambodžan talous voi jatkaa kasvuaan ja väestön hyvinvointi lisääntyä, tarvitaan motivoituneita nuoria työntekijöitä, joilla on työmaailman tarvitsemia taitoja ja koulutus.

Hankkeessa tietämys paikallisista työmarkkinoista yhdistetään suomalaiseen ja ruotsalaiseen tietotaitoon. Työ on jatkoa aiemmalle opinto-ohjauksen hankkeelle, jonka toteuttivat samat kumppanit.

“Odotamme KUA:ssa innolla, että voimme jatkaa tätä menestyksekästä työtä Ruotsin valtionavustuksen voimin, ja saada yhteistyöhön mukaan sekä Kambodžan kansallisen työvoimatoimiston, Ruotsin työvoimatoimiston että Kambodžan opettajakoulutuslaitoksen asiantuntijuuden. Tulemme saavuttamaan hankkeella tuhansia uusia oppilaita ja luomaan kestäviä ratkaisuja Kambodžan opetusjärjestelmälle”, Lehmuskoski jatkaa.

KUA on kehittänyt opinto-ohjausta Kambodžassa yhteistyössä maan opetusministeriön kanssa vuodesta 2014 alkaen. Kambodžan ensimmäiset opinto-ohjaajat koulutettiin vuosina 2015-2016 KUA:n Opettajat ilman rajoja –vapaaehtoisverkoston tuella.

Nykyään opinto-ohjaus on virallisesti osa Kambodžan kansallista opetussuunnitelmaa. Uusia opinto-ohjaajia koulutetaan jatkuvasti yhteistyössä Kambodžan opetusministeriön kanssa. Uusi kolmivuotinen hanke tulee mahdollistamaan opinto-ohjauksen leviämisen yhä laajemmalle maassa.