Monta klaanien välistä kiistaa ratkaistu Lounais-Somaliassa

Kirkon Ulkomaanavun Lounais-Somalian rauhanhankkeessa on ratkottu viime kuukausina monta kiistaa. Sovittelujen avulla on onnistuttu katkaisemaan klaanien välisiä kostonkierteitä ja samaan aikaan tulitaukoja. Samalla kotiseudultaan kiistoja pakenemaan joutuneet ihmiset ovat saaneet mahdollisuuden palata.

Kiistoja on soviteltu Lounais-Somalian kolmessa maakunnassa; Bayssa, Bakoolissa ja Lower Shabellessa, viime vuoden lopun ja tämän vuoden alkukuukausien aikana.

Kirkon Ulkomaanapu ja somalialainen yhteistyökumppani CRD järjestivät yhdessä loppuvuodesta erityisen rauhankomitean tapaamisen, jonka tavoitteena oli ratkaista kahden klaanin – Luwayn ja Geledlen – välinen tuore kiista Manaasin alueella noin 25 kilometriä Baidoasta etelään.

”Kiista alkoi maan hallintaoikeudesta. Kymmenen ihmistä kuoli ja useita kyliä poltettiin. Ihmisten täytyi paeta kodeistaan toisiin kyliin ja vieraiden klaanien hoteisiin”, Bayn, Bakoolin ja Lower Shabellen rauhanhankkeen vetäjä Ali Ibrahim kertoo.

Hätäkokouksessa rauhankomitea ja kiistelevien klaanien edustajat päättivät muodostaa yhdeksänhenkisen komitean kiistan osapuolista. Komitea vieraili Manaasissa ja sai aikaan tulitauon.

Kirkon Ulkomaanapu järjesti somalialaisen yhteistyökumppaninsa rauhankomitean tapaamisen loppuvuodesta. Sen ansioista Manaasin alueella saatiin myöhemmin tulitauko. Kuva: Ali Ibrahim

Kirkon Ulkomaanapu järjesti somalialaisen yhteistyökumppaninsa kanssa paikallisen rauhankomitean tapaamisen loppuvuodesta. Neuvottelujen lopputuloksena syntyi sopimus rauhasta. Kuva: Ali Ibrahim

Koston sijaan sopiminen

Toinen merkittävä saavutus on kahden ison kiistan sovittelu Baidoassa Bayn maakunnassa.
”Ensimmäinen sovittelu oli Leysa ja Emid -klaanien välillä. Ensimmäiseen sovintokokoukseen tuli sata ihmistä”, Ali Ibrahim kertoo.

Kahden klaanin välinen kiista alkoi marraskuussa 2013, kun neljä Leysan klaanin jäsentä sai surmansa ja yhdeksänvuotias lapsi haavoittui kamppailussa laidunmaasta ja vesilähteen käytöstä. Perinteisesti kiista ratkaistaan kostolla: toisen klaanin jäseniä pyritään tappamaan yhtä monta. Klaanisovittelussa toinen mahdollisuus on aineellisista korvauksista sopiminen. Ne kasvavat kuitenkin henkirikoksissa usein niin suuriksi, että rahasummien ja kamelien hankkiminen saa aikaan uusia konflikteja.

”Sovittelua vetivät paikallinen rauhankomitea ja perinteiset johtajat, eli klaanien vanhimmat. He muodostivat sovittelukomitean”, Ali Ibrahim kertoo.

Sovittelu oli yhdistelmä klaanien perinteistä sopimistapaa ja rauhankomitean esittelemiä sopimistapoja.
Sovintoesitys piti sisällään merkittävän rahallisen korvauksen: Emid-klaani velvoitettiin maksamaan surmansa saaneista Leysan-klaanilaisista 3 300 dollaria henkeä kohti ja haavoittuneesta lapsesta 750 dollaria.

Sovulle myös mediahuomiota

Myös Eelay ja Hariin klaanien välinen riita sai alkunsa maan ja veden käytöstä. Hariin klaanin jäsenet surmasivat kaksi Eelay-klaanin jäsentä. Tämän vuoksi klaanilaiset tunsivat olonsa niin turvattomaksi, että he myivät maitaan ja omaisuuttaan ja muuttivat pois.

Aiemmin hyväksi havaittua sovittelumallia käytettiin myös näiden klaanien välillä.

”Sovittelukomitea piti ensin alustavan kokouksen kiistan osapuolten kanssa. Siinä listattiin vaatimukset ja ehdotukset sekä ajatukset siitä, miten kiista voitaisiin ratkaista. Tämän kokouksen jälkeen kiistan osapuolet kutsuttiin kuulemaan sovittelukomitean esitykset”, Ali Ibrahim selventää prosessin kulkua.

Kun ehdotukset oli hyväksytty, osapuolet allekirjoittivat rauhansopimuksen.

”Sen jälkeen yhteisöillä oli viisitoista päivää aikaa sopia kiistansa. Tämän kahden viikon jälkeen osapuolet tulivat yhdessä yhteistyökumppanimme CRD:n toimistoon Baidoassa ja pyysivät yhdessä anteeksiantoa toinen toisiltaan.
Samalla sopiminen sai julkisuutta ja paikallinen media uutisoi syntyneen sovun näyttävästi”, Ali Ibrahim kertoo.

Teksti: Hilkka Hyrkkö