Massiiviset karkotukset uhkaavat paperittomia Dominikaanisessa tasavallassa

Viime aikoina tehdyt muutokset Dominikaanisen tasavallan perustuslakiin ja maahanmuuttolakiin ovat dramaattisesti vaikuttaneet maassa asuvien haitilaista alkuperää olevien asemaan. Lakimuutosten myötä arviolta jopa 250 000 Dominikaanisen tasavallan asukasta uhkaa karkotus Haitiin. Näiden joukossa saattaa olla ihmisiä, jotka ovat syntyneet Dominikaanisessa tasavallassa ja asuneet siellä koko elämänsä.

”Näin laajat karkotukset olisivat epäilemättä liikaa Haitin valtiolle sen nykyisessä, haavoittuvassa tilassa”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun Latinalaisen Amerikan ja Karibian alue-edustaja Uluç Baslanti.

Tarkkoja lukuja on hankala saada, mutta tähän mennessä arviolta 17 000 ihmistä on lähtenyt Dominikaanisesta tasavallasta, osa vapaaehtoisesti, osa pakotettuina, ja joka päivä lähtee noin tuhat lisää.

Ulkomaanavun aluetoimisto Haitissa tarkkailee tilannetta

Haitin pelastuspalveluvirasto suorittaa tällä hetkellä tarpeiden arviointia tilanteen johdosta ja Kirkon Ulkomaanavun aluetoimisto Haitissa tarkkailee tilanteen kehittymistä.

”Olosuhteet kuivuuden koettelemalla rajalla voivat helposti johtaa humanitaariseen kriisiin, sillä asianmukaisen sanitaation ja puhtaan veden puuttuminen voivat aiheuttaa tautien leviämistä erityisesti lasten ja vanhusten keskuudessa.”

Perinteisesti kaikki Dominikaanisessa tasavallassa syntyneet lapset ovat olleet oikeutettuja maan kansalaisuuteen, mutta vuoden 2010 perustuslakiuudistus muutti oikeuden koskemaan vain niitä lapsia, joiden vanhemmista vähintään toinen on virallisesti rekisteröity Dominikaanisen tasavallan kansalainen.

Aluksi muutos koski vain vuoden 2010 jälkeen syntyneitä. Dominikaanisen tasavallan perustuslakituomioistuin kuitenkin muutti vuonna 2013 päätöksellään lain koskemaan takautuvasti kaikkia vuoden 1929 jälkeen syntyneitä.

Maan hallitus on avannut paperittomille valtiojohtoisen ulkomaalaisten laillistamisohjelman, jonka kautta rekisteröimättömät kansalaiset voisivat hakea laillista kansalaisuutta. Rekisteröinti ohjelmaan päättyi 17. kesäkuuta 2015, mutta lain puutteellisen täytäntöönpanon ja rekisteröinnissä vaadittavien dokumenttien kalliin hankintahinnan takia yli 180 000 ihmistä ei ehtinyt rekisteröityä määräaikaan mennessä.

Lisätietoja:
Uluç Baslanti, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alue-edustaja, p. + 509 37 02 03 99 (Haiti), uluc.baslanti (at) kua.fi