Kuukausia taistelleet heimot Pohjois-Keniassa allekirjoittivat rauhansopimuksen

Yli 300 Turkana-yhteisön jäsentä neuvotteli rauhasta ja väkivaltaisuuksien lopettamisesta Isiolon maakunnassa Pohjois-Keniassa.
Yli 300 Turkana-yhteisön jäsentä neuvotteli rauhasta ja väkivaltaisuuksien lopettamisesta Isiolon maakunnassa Pohjois-Keniassa.

Keskenään sotivat heimot Isiolon ja Samburun maakunnissa Pohjois-Keniassa ovat luvanneet päättää puoli vuotta jatkuneet väkivaltaisuudet, jotka ovat johtaneet kymmenien ihmisten kuolemaan. Molemmat yhteisöt sopivat pidättäytyvänsä karjavarkauksista ja uusista kostoiskuista.

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt aktiivisesti töitä konfliktin päättämiseksi ja oli mukana järjestämässä kaksipäiväistä rauhanfoorumia yhteisöjen välille. Foorumiin osallistui molemmista yhteisöistä useita korkea-arvoisia edustajia, jotka jakoivat näkemyksiään konfliktin syistä ja ehdotuksia sen ratkaisemiseksi.

”Kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että poliittisilla johtajilla on vastuu osapuolten yhdistämisestä, eikä yhteisöjen tulisi tukea johtajia, jotka kiihottavat niitä väkivaltaisuuksiin. Myös käsiaseiden määrän huomattava lisääntyminen tunnustettiin konfliktia syventävänä tekijänä”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun kenttätyöntekijä Umuro Sora.

Alueelliset johtajat lupasivat vahvistaa paikallista hallintoa ja neuvotteluissa tehtiin yhteisiä päätöksiä. Ngare-Maran ja Archers Postin alueet tunnistettiin levottomuuksien polttopisteiksi. Johtajat sopivat matkustavansa näille alueille yhdessä levittääkseen paikallisyhteisöille tietoa aikaansaaduista päätöksistä ja allekirjoittaakseen rauhansopimuksen. Näin johtajat osoittavat yhtenäisyyttä ja keskinäistä sopua.

”Tämä tapaaminen oli ainutlaatuinen Isiolon maakunnassa ja yhteisöt ovat luvanneet lopettaa väkivaltaisuudet”, Umuro Sora toteaa.

Teksti: Hilkka Hyrkkö
Kuva: Umuro Sora

Kirkon Ulkomaanapu tekee rauhantyötä Keniassa osana ADESOn, African Development Solutions-järjestön, hallinnoimaa REGAL-IR hanketta, jota rahoittaa USAID. Lisäksi Suomen ulkoasiainministeriö tukee Kirkon Ulkomaanavun Kenian maaohjelman rauhantyötä.