Koulutus, toimeentulo ja syrjintään puuttuminen avaimia väkivaltaisen radikalisaation torjuntaan

Väkivaltaista radikalisoitumista on mahdollista ennalta ehkäistä. Kirkon Ulkomaanapu avaa perjantaina vuoden kestävän kampanjan, joka keskittyy väkivaltaisen radikalisaation vastaiseen työhön sekä ulkomailla että Suomessa.

Väkivaltaisen radikalisaation ennalta ehkäisy vaatii puuttumista ilmiön taustalla vaikuttaviin syihin, kouluttamattomuuteen, toimeentulomahdollisuuksien vähyyteen sekä syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemukseen.

Erityisen paljon tukea tarvitsevat nuoret, jotka ovat kasvaneet konfliktin keskellä. Ääriryhmien tarjoama yhteenkuuluvuuden tunne voi kuitenkin houkuttaa myös vauraissa oloissa kasvaneita nuoria, jotka eivät koe kuuluvansa joukkoon.

Myös uskonnollisilla johtajilla on keskeinen rooli väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemisessä, ja heidän on olennaista olla mukana siihen liittyvien ratkaisumallien suunnittelussa. Uskonnollisten johtajien kanssa työskentelemällä Ulkomaanapu on saavuttanut tuloksia ruohonjuuritason rauhantyössä muun muassa Somaliassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Tänä vuonna Ulkomaanapu käyttää kansainvälisestä rauhantyöstä saatuja kokemuksia myös väkivaltaisen radikalisaation vastaisessa työssä kotimaassa.

”Ulkomaanavulla on kansainvälistä kokemusta vuoropuhelusta ääriliikkeiden kanssa sota-alueilla sekä taistelijoiden integroinnista takaisin yhteiskuntaan. Tästä voi olla Suomelle hyötyä. Tärkeintä on kuitenkin uskonnollisten yhteisöjen oma ennalta ehkäisevä työ ja siksi pyrimme tukemaan toimivaa yhteistyötä niiden ja viranomaisten välillä ulkomailla mutta myös Suomessa”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Peace United pelaa rauhan puolesta

Kirkon Ulkomaanapu on perustanut nuorten kanssa tehtävää rauhantyötä varten jalkapallojoukkueen, Peace Unitedin. Se kannustaa tekoihin rauhan puolesta.

”Jalkapallo yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Monille vaikeissa oloissa eläville nuorille se on myös henkireikä ¬– kenttä, jolla heidän tekonsa merkitsevät. Kokemus siitä, että voi hallita omaa elämäänsä, ehkäisee turvattomuutta ja turhautumista”, sanoo kampanjapäällikkö Eeva-Maria Laakso.

Peace United -joukkueen kapteenit Aki Riihilahti ja Laura Österberg Kalmari sekä toimittaja Kaj Kunnas kävivät helmikuussa Zaatrin pakolaisleirillä Jordaniassa. He tutustuivat matkan aikana siihen, kuinka Ulkomaanavun työ pakolaisleirillä ehkäisee sodan keskellä kasvaneiden nuorten turhautumista ja tarjoaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksia leirin vaikeissa oloissa.

Peace United kutsuu mukaansa huippupelaajien lisäksi kaikki suomalaiset.

Lisätietoja

Kampanjan verkkosivut: tekojakampanja.fi
Pressikuvia täällä.

Elisa Vepsäläinen, vaikuttamistyön asiantuntija +358 40 630 2701,
Maija Sankari, viestintäpäällikkö +358 40 559 4030