Utbildning, utkomst och att ingripa i diskriminering har betydelse när man vill förebygga våldsfrämjande radikalisering

Våldsfrämjande radikalisering är möjligt att förebygga. Kyrkans Utlandshjälp öppnar på fredagen en ettårig kampanj som fokuserar på arbetet mot den våldsfrämjande radikaliseringen både utomlands och i Finland.

För att kunna förebygga våldsam radikalisering måste man ta itu med de bakomliggande orsakerna. De är bl a bristen på utbildning, knappa utkomstmöjligheter, diskriminering och känslan av utanförskap.

De unga som växer upp på ett konfliktområde behöver särskilt mycket stöd. Den känsla av tillhörighet som extremisterna erbjuder kan locka även sådana unga som har det mera välbeställt men känner sig utanför.

De religiösa ledarna har en central roll i att förebygga radikaliseringen. Det är viktigt att de deltar när man planerar lösningsmodeller. Kyrkans Utlandshjälp har samarbetat med religiösa ledare i bl a Somalien och Centralafrikanska republiken och uppnått resultat i fredsarbetet på gräsrotsnivån.

I år använder Kyrkans Utlandshjälp sina erfarenheter från det internationella fredsarbetet också för att motarbeta den våldsfrämjande radikaliseringen i Finland.

”Utlandshjälpen har internationell erfarenhet av att skapa dialog med extrema rörelser på krigsområden och av att integrera stridanden tillbaka i samhället. Det kan Finland ha nytta av. Det viktigaste förebyggande arbetet är ändå det som de religiösa samfunden själva utför. Därför strävar vi att stödja sådant samarbete mellan dem och myndigheterna som redan fungerar i utlandet men också i Finland, konstaterar Utlandshjälpens verksamhetsledare Antti Pentikäinen.

Peace United spelar för fred

Kyrkans Utlandshjälp har grundat ett fotbollslag för fredsarbetet med unga. Laget heter Peace United. Det uppmuntrar människor att göra något för freden.

”Fotbollen förenar människor över allt i världen. För många unga som lever i svåra omständigheter är den också ett andningshål, en plan det man gör betyder något. Erfarenheten av att ha kontroll över livet, förebygger känslan av otrygghet och frustration”, säger kampanjchefen Eeva-Maria Laakso.

I februari besökte Peace Uniteds lagkaptener Aki Riihilahti och Laura Österberg Kalmari och sportredaktören Kaj Kunnas flyktinglägret Zaatri i Jordanien. De bekantade sig med Utlandshjälpens arbete på flyktinglägret. Genom att erbjuda fritidsaktiviteter till de unga, som vuxit upp mitt under brinnande krig, vill man förebygga sysslolösheten och frustrationen som annars lätt uppkommer i lägrets svåra omständigheter.

Peace United kallar inte bara toppspelare till laget utan alla finländare får komma med !

Tilläggsinformation
Kampanjens webbplats: tekojakampanja.fi/sv
Pressbilder här.

Elisa Vepsäläinen, sakkunnig i påverkansarbetet +358 40 630 2701
Maija Sankari, kommunikationschef +358 40 559 4030