”Koulutus on erinomaista rauhantyötä”

Puolet kaikista koulun ulkopuolelle jäävistä lapsista asuu maailman kriisi- ja konfliktialueilla. Erityisesti alhaisen tulotason maissa konflikteista toipuminen vie vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Jos lapset eivät pääse koko tänä aikana kouluun, menetetään kokonaisia sukupolvia. Siksi merkittävä osa Kirkon Ulkomaanavun työstä keskittyy koulutuksen tarjoamiseen kriisialueilla.

17-vuotias Malala Yousafzai saa tänään keskiviikkona Nobelin rauhanpalkinnon lasten ja erityisesti tyttöjen koulutuksen hyväksi tekemästään rohkeasta työstä.

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajan Antti Pentikäisen mukaan koulutuksen tarjoaminen erityisesti hauraissa valtioissa ja kriisialueilla on erinomaista rauhantyötä.

”Väkivaltaisuuksien piinaamassa Keski-Afrikan tasavallassa vanhempien ja opettajien yhdistykset ovat lähes ainoita yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ovat säilyneet. Kun eri taustoista tulevat opettajat ja vanhemmat joutuvat työskentelemään ja ratkomaan ongelmia yhdessä, kouluympäristö luo sopua koko yhteisöön”, Pentikäinen sanoi Ulkomaanavun Koulutus katastrofeissa -tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Koulutuksen merkitys katastrofeissa tiedostettava paremmin

Vuonna 2012 kaikesta humanitaarisesta avusta vain 1, 4 prosenttia suuntautui koulutuksen kehittämiseen.

”Se on hyvin vähän. Koulutusta ei ole tähän asti mielletty elintärkeäksi asiaksi, vaikka sen avulla ehkäistään tehokkaasti laajemminkin monia yhteiskunnallisia ongelmia kuten lapsiavioliittoja ja laittoman lapsityövoiman käyttöä kriisialueilla. Onneksi Suomen ulkoministeriö kuitenkin on ymmärtänyt koulunkäynnin ja koulutuksen merkityksen katastrofeissa, ja haluaa olla mukana tukemassa sitä”, sanoi Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

Myös EU on tukenut kriisialueiden koulutustyötä viime vuosina. EU rahoittaa ECHO Children of Peace –hankkeessa koulutuksen järjestämistä kaikkiaan kymmenellä kriisi- ja katastrofialueella. Ulkomaanapu on yksi yhdeksästä hankkeessa mukana olevasta järjestöstä.  Ulkomaanapu tukee Children of Peace -hankkeen avulla koulutuksen järjestämistä sekä buddhalaisten että muslimien evakkoleireillä Myanmarissa Rakhinen osavaltiossa. Alueella on noin 140 000 maan sisäistä pakolaista.

EU/ECHO Children of Peace -hanke sai alkunsa, kun EU:lle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2012.  Vuonna 2014 Children of Peace käyttää koulutushankkeisiin yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.

Teksti: Satu Helin

EU ECHO logo_pieni

EU Children of Peace logo-pieni