Kirkon Ulkomaanavun työ keskitettyä ja tuloksellista, Suomi vauhdittamassa pakolaisvirtaa

Tänään julkaistava Ritva Reinikan riippumaton raportti ”Tuottaako kehitysyhteistyö tuloksia?” toteaa yksiselitteisesti, ettei muodikkaalle väitteelle kehitysavun kirouksesta löydy katetta. Tutkimusnäyttö ei tue väitettä, että kehitysyhteistyö systemaattisesti heikentäisi maan omia kehittymisen mahdollisuuksia tai köyhien ihmisten asemaa. Päinvastoin tilastolliset indikaattorit osoittavat, että köyhyys on vähentynyt ratkaisevasti viimeisen 15 vuoden aikana myös Afrikassa. Kuitenkin samaan aikaan Suomi suunnittelee kehitysyhteistyömäärärahojen rajua leikkaamista.

”Reinikan raportti tulee valitettavasti hallituksen kaavailemiin budjettileikkauksiin nähden myöhässä”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

”Suomi siirtyy jatkossa globaalisti kehitysyhteistyön tukijoiden kevyeen sarjaan. Kaikkia raportissa mainittuja kehittämisalueita ei tarvitse kehittää, koska Suomen toiminta tulee olemaan tulevaisuudessa vain pienimuotoista. Faktisesti leikkaukset kansalaisjärjestöjen ja humanitaarisen avun osalta ovat enemmän kuin dramaattiset. Voi olla, että usean kansalaisjärjestön toiminta käy mahdottomaksi tai jopa kokonaan loppuu. Työttömyyden lisäksi miljoonat avuntarvitsijat jäävät ilman apua. Näin Suomikin on omalta osaltaan lisäämässä pakolaisvirtaa Eurooppaan.”

Hembergin mukaan nyt olisi satsattava edes johonkin kehitysyhteistyön instrumenttiin.

”Se voisi olla jo kansalaisten laajaa tukea nauttiva kansalaisjärjestötoiminta, joka keskittämisen hengessä saa lisävolyyminsä suoraan kansalaisilta”, Hemberg sanoo.

Kirkon Ulkomaanavun työ todistettavasti tuloksellista

Raportti pyrkii antamaan kansallisia ohjeita kehitysyhteistyön tuloksellisuuden parantamiseen, jossa se näkee kehitettävää. Yksi ehdotetuista välineistä on keskittäminen.

Kirkon Ulkomaanapu on keskittänyt toimintaansa jo pitkään. Strategiakaudella 2013–2016 ohjelmamaiden määrä puolitettiin. Ulkomaanavun työ on myös keskittynyt kolmeen teemaan. Toimeentulon lisäksi teemoja ovat Suomen perinteiset vientituotteet: koulutus ja rauha.

Rauhantyön saralla Kirkon Ulkomaanapu on maailman viiden kärkitoimijan joukossa. Vuosien 2008–2014 aikana pelkästään Somaliassa pystytty ratkaisemaan 25 paikallista konfliktia, ja 18 rauhanneuvottelua on käynnissä parhaillaan.

Myös koulutuksen tuottaminen sekä hätäapuna että osana kehitysyhteistyötä on alue, josta Ulkomaanapu tunnetaan kansainvälisesti. “Linking Learning to Earning”-ajattelu yhdistää toimeentulon ja koulutuksen teemat. Esimerkiksi Nepalissa ja Kongossa Ulkomaanavun naisille ja nuorille tarjoama ammattikoulutus on työllistänyt suoraan 60–72 prosenttia oppilaista.

Myös hätäapu uhattuna

Reinikan raportti peräänkuuluttaa aiempaa laajempaa kehitysavun tuloksellisuuden arviointia ja vaikuttavuudesta tiedottamista. Vertailussa tuloksellisimmiksi osoittautuvat raportin mukaan humanitaariseen apuun keskittyvät järjestöt.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen toiseksi suurin järjestö humanitaarisen avun antajana. Ulkomaanapu myös kiinnittää jatkuvasti huomiota työnsä tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Kaikilla ohjelman ja organisaation tasoilla on sisäänrakennettuna suunnittelu-, seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelmät. Perustana Ulkomaanapu käyttää kansainvälistä Core Humanitarian Standard -laatujärjestelmää, joka mahdollistaa sekä toimintatapojen sisäisen että ulkoisen seurannan ja arvioinnin.

”Mikäli kehitysavun budjettia todella leikataan jopa 45 prosenttia hallituksen kaavailemalla tavalla, on syytä huomata, että pitkäjänteisen kehitysyhteistyön lisäksi samalla leikataan myös hätäapua. Tämä tarkoittaa, että kykymme auttaa ihmisiä katastrofitilanteissa heikkenee rajusti”, Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva toteaa.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyön tekijä ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja.

Lisätietoja:
Jouni Hemberg, toiminnanjohtaja, p. 050 325 9579
Eija Alajarva, humanitaarisen avun päällikkö, p. 040 582 1183
Katri Suomi, vaikuttamistyön päällikkö, p. 040 635 1738