Kirkon Ulkomaanavun budjetti kasvaa lähes 45 miljoonaan euroon

Kirkon Ulkomaanavun Keski-Afrikan tasavallan toimiston henkilökunta Malimakan koulun avajaisissa maan pääkaupungissa Banguissa 19. elokuuta. Ulkomaanavun korjaamassa Malimankan koulussa opiskelee noin 5000 lasta ja nuorta. Kaikkiaan Ulkomaanavun kunnostamia kouluja käy noin 30 000 keskiafrikkalaista. Kuva: Ville Asikainen
Kirkon Ulkomaanavun Keski-Afrikan tasavallan toimiston henkilökunta Malimakan koulun avajaisissa maan pääkaupungissa Banguissa 19. elokuuta. Ulkomaanavun korjaamassa Malimankan koulussa opiskelee noin 5000 lasta ja nuorta. Kaikkiaan Ulkomaanavun kunnostamia kouluja käy noin 30 000 keskiafrikkalaista. Kuva: Ville Asikainen

Kirkon Ulkomaanavun budjetti ensi vuodelle on 44,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoden toteutunut budjetti on 35,6 miljoonaa euroa, joten kasvua on noin 20 prosenttia. Kasvu keskittyy erityisesti hauraisiin valtioihin.

Ulkomaanavun budjetti kasvaa, koska kansainvälisen rahoituksen osuus on lisääntynyt. Ulkomaanavulla on kuusi aluetoimistoa Aasiassa, Afrikassa, Haitissa ja Lähi-idässä.

Keniassa sijaitsevan Itä- ja eteläisen Afrikan aluetoimisto on vahvistanut työtään alueen hauraissa valtiossa. Aluetoimiston budjetti vuonna 2015 on noin kymmenen miljoonaa euroa.

”Somalian rauhantyö on saanut merkittävän aseman työssämme ja rauhantyön verkostomme on vakiintunut.  Olemme myös saaneet Yhdysvaltojen kehitysyhteistyövirasto USAIDilta rahoitusta Kenian rauhantyöhön”, kertoo Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Tomi Järvinen.

Järvinen kertoo myös, että USAID harkitsee myös muiden Ulkomaanavun hankkeiden rahoittamista.

Merkittävä ulkomainen rahoittaja Unicef tukee Ulkomaanavun hankkeita Keski-Afrikan tasavallassa. Unicefin lisäksi Ulkomaanavun työn muita suuria rahoittajia ovat Britannian kansainvälisen kehityksen ministeriö DFID sekä Euroopan Unionin humanitaarisen avun organisaatio ECHO. Lisäksi Suomen ulkoministeriöltä saatava rahoitus kehitysyhteistyöohjelmalle kasvaa noin miljoonalla eurolla 9,2 miljoonaan euroon.

”Budjetin kasvu merkitsee sitä, että voimme entisestään vahvistaa ja jykevöittää toimintaamme kohdealueillamme. Kasvu on kohdistunut strategisiin teemoihimme, joten emme ole joutuneet tekemään kompromisseja. Erityisen tyytyväisiä voimme olla siihen, että kasvu keskittyy kaikkein hauraimpiin maihin”, Järvinen sanoo.

Samalla Järvinen muistuttaa, että toiminnan vahvistuminen merkitsee erityisen paljon niille yhteisöille ja ihmisille, joiden kanssa Ulkomaanapu toimii.

”Mikäli teemme työmme hyvin, olemme luotettavia ja työskentelemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten parhaaksi, kasvu seuraa toimintaa.”

”On tärkeä muistaa, että kaiken tämän mahdollistaa seurakuntien, yksityisten ja yhteisöjen säännöllinen tuki, joka usein käy omarahoitusosuudeksi kansainvälisiin hankkeisiin ja mahdollistaa pitkäjänteisen työn”, Järvinen tiivistää.

Ulkomaanavun strategia vuosille 2013-2016 kohdistaa työn kolmeen teema-alueeseen, jotka linkittyvät toisiinsa: rauhantyö, toimeentulo ja koulutus.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Se kuuluu kirkollisten avustusjärjestöjen kansainväliseen kattojärjestöön ACT-allianssiin.

Lisätietoja:
Tomi Järvinen, kansainvälisen työn johtaja, puh: 040 641 8209
Eveliina Rahunen, UM-rahoituksen koordinaattori, puh. 040 641 6131
Eeva Suhonen, tiedottaja, puh: 0400 103286