Kirkon Ulkomaanavulle uusi hanke Eritreaan

Kirkon Ulkomaanapu allekirjoitti tammikuun puolivälissä Asmarassa virallisen sopimuksen Eritrean korkeakoulutuksesta vastaavan hallinnonalan kanssa.

Eritreassa on vakava pula pätevistä opettajista ja opettajankoulutusjärjestelmä on perinpohjaisen muutoksen tarpeessa. Suomen kansainvälisesti tunnustetun koulutusosaamisen myötä Eritrean hallitus kääntyi Kirkon Ulkomaanavun puoleen uudistaakseen opettajankoulutusta maassa.

Osapuolet ovat sopineet tammikuusta 2015 joulukuuhun 2017 kestävästä kolmen vuoden ohjelmasta. Ulkomaanapu aloittaa työskentelyn Eritreassa paikallisten kouluttajien rinnalla opettajankoulutuksen tukemiseksi Eritrean kaikissa opettajankoulutuslaitoksissa.

“Uusi sopimus on tervetullut mahdollisuus uudistaa kumppanuutemme Eritrean kanssa. Opettajankoulutuksen vahvistaminen on erinomainen tapa aloittaa maan koulutuslaitoksen kehittäminen kokonaisuudessaan”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Kirkon Ulkomaanapu tukee myös Eritrean ensimmäisen innovaatiokeskuksen suunnittelua ja kehittämistä. Uusi aloite tuo yhteen innovaatioasiantuntijat Suomesta, Eritreasta ja Itä-Afrikasta.

Innovaatiokeskuksen johtavana ajatuksena on kehittää uusia, paikallisia ratkaisuja Eritrean painavimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten energianjakeluun, parempiin oppimismahdollisuuksiin, marginalisoitujen ryhmien koulutukseen vaikeasti saavutettavilla alueilla, työpaikkojen luomiseen ja niin edelleen.

”Kehittämällä opettajien koulutusta voimme vaikuttaa laajasti nuorten tulevaisuuteen ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Suomalaisilla koulutusasiantuntijoilla on paljon tarjottavaa tähän työhön”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Tomi Järvinen.

Kirkon Ulkomaanapu kehittää parhaillaan strategista kumppanuutta suomalaisten koulutusasiantuntijoiden kanssa tukeakseen opettajankoulutusohjelmaa Mai Nefhin opettajankoulutuslaitoksessa. Ulkomaanapu myös rekrytoi parhaillaan täysipäiväistä koulutusasiantuntijaa Asmaran opettajankoulutuslaitokseen

Ohjelman budjetti on 1,5 miljoonaa euroa seuraavalle kolmelle vuodelle. Rahoitus tulee Suomen ulkoministeriöltä.

Lisätietoja:

Tomi Järvinen, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja
P. 040 641 8209
tomi.jarvinen@kirkonulkomaanapu.fi