Kirkon Ulkomaanapu: Nuorten rooli rauhantyössä tunnustettiin vihdoin

YK:n turvallisuusneuvoston tänään hyväksymässä Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmassa tunnustetaan nuorten rooli konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa. Siinä myös varoitetaan väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin voimistumisesta nuorten keskuudessa. Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkosto oli yhtenä järjestönä mukana valmistelutyössä.

Nuoria koskevia ongelmia ei voida ratkaista ilman, että nuorille annetaan paikka niissä pöydissä, joissa ratkaisuja tehdään.

”Päätöslauselma on tärkeä symbolinen tunnustus sille, että nuoret eivät ole osa ongelmaa vaan osa ratkaisua”, sanoo Aaro Rytkönen, Ulkomaanavun yhteydessä toimivan rauhanverkoston sihteeristön päällikkö.

Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkosto oli mukana työstämässä päätöslauselman sisältöä Ammanissa Jordaniassa aiemmin tänä vuonna. Ammanissa elokuussa hyväksytty nuorten julistus oli askel nuorten ottamiseen mukaan rauhanprosesseihin.

”Huolimatta nuorten ja nuorisojärjestöjen tärkeästä roolista rauhantyössä maailmanlaajuisesti, nuorten työltä puuttuu tunnustus ja riittävä tuki”, sanoo Ammanissa mukana ollut verkostokoordinaattori Paula Tarvainen.

Päätöslauselma vaatii maiden hallituksia, paikallisia viranomaisia ja kansalaisjärjestöjä tunnustamaan ja tukemaan nuorten jo tekemää rauhantyötä muun muassa väkivaltaisen radikalisaation ja ekstremismin ehkäisemiseksi.

”Jo olemassa olevia nuorten voimavaroja ja verkostoja tulisi hyödyntää tässä työssä niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Nuoret pystyvät esimerkiksi kaikista parhaiten suunnittelemaan nuoriin vetoavaa työtä väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseksi. Ottamalla nuoret mukaan lisätään onnistumisen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta”, sanoo Tarvainen.
”Suomalaisilla kansalais- ja erityisesti nuorisojärjestöillä on paljon osaamista annettavana nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen sekä Suomessa että maailmalla”, Rytkönen toteaa.

Ulkomaanapu tukee nuorten kanssa toteutettavia rauhanhankkeita Lähi-idässä ja Aasiassa. Nuorten väkivaltaisen radikalisaation ehkäisy on Ulkomaanavun tämän vuoden kampanjateema.

Lisätietoja

Paula Tarvainen, p. 040 668 3671, verkostokoordinaattori, Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto