Kirkon Ulkomaanapu johtaa Eritrean ensimmäisen kansallisen innovaatio­keskuksen kehittämistä

Kirkon Ulkomaanapu suunnittelee kumppaneidensa kanssa kansallisen innovaatiokeskuksen avaamista Eritreaan. Keskus olisi ensimmäinen laatuaan maassa. Toukokuussa 35 henkilöä osallistui kaksipäiväiseen suunnittelutapaamiseen, jossa edustettuina oli valtionhallintoa, koulutussektori, nais- ja nuorisojärjestöjä, YK:n toimielimiä ja Euroopan unioni.

Kahden kokouspäivän aikana osallistujat keskustelivat siitä, miten innovaatioita voitaisiin kiihdyttää ja sitä kautta vastata Eritrean kaikkein kiireellisimpiin kehitystarpeisiin, kuten koulutukseen, ruokaturvaan, aivovuotoon ja kestävien ja uusiutuvien energiamuotojen puutteeseen. Innovaatiokeskus ei yksinään kykene ratkaisemaan näitä ongelmia, vaan lisäksi tarvitaan puuttumista muihin poliittisiin ongelmiin. Keskus on kuitenkin merkittävä askel kohti talouden elvyttämistä ja uusien ideoiden testaamista.

Innovaatiokeskuksen ajatuksena on muuntaa innovatiiviset ideat toimiviksi ratkaisuiksi koulutuksen, mentoroinnin ja käytännön avun kautta. Keskuksen on tarkoitus toimia myös alustana kansainväliselle monitieteelliselle yhteistyölle, kuten kumppanuuksille suomalaisten ja itäafrikkalaisten innovaatiolaboratorioiden kanssa.

Unicefin koulutusvastaava Emmanuel Kamuli pohti kaksipäiväisen tapaamisen tuloksia: ”Kansallisella innovaation tukemiskeskuksella on valtava potentiaali houkutella nuoria ja tuoda yhteen monenlaisia ihmisiä eri ikäluokista, eri sektoreilta ja eri eturyhmistä jakamaan keskenään tietoa ja suunnittelemaan käytännöllisiä ja ainutlaatuisia ratkaisuja.”

Kamuli työstää parhaillaan Eritrean opetusministeriön kanssa yhteistä arviota maan koulutussektorista. Hän toivoo innovaatiokeskuksen olevan osallisena koulutusjärjestelmän uudistuksessa. ”On tärkeää löytää innovatiivisia keinoja tarjota laadukasta opetusta Eritrean haavoittuvimmille ryhmille, erityisesti erityistarpeisille lapsille, tytöille ja paimentolaisyhteisöjen vaikeasti tavoitettaville lapsille.”

Työpaja on yksi Kirkon Ulkomaanavun aiemmin tänä vuonna aloittaman, kolmivuotisen Eritrea-projektin osista. Suomen kansainvälinen maine laadukkaan koulutuksen maana sai Eritrean kansallisen korkeakoulutuksen työryhmän (NCHE) hakemaan tukea Ulkomaanavulta opettajien koulutuksen elvyttämiseen ja innovaatioiden tuomiseen opetukseen.

Ulkomaanavun Itäisen ja eteläisen Afrikan koulutuksen alueellinen erityisasiantuntija Mary Tangelder totesi, että ”Suomi on kansainvälisesti tunnettu siitä, että rakensi onnistuneesti koulutussektorinsa uudelleen toisen maailmansodan jälkeen ja kohosi koulutuksen johtavaksi maaksi. Suomi tunnetaan myös siitä, että se on panostanut innovaatioihin opettajien koulutuksessa. Kumppanuutemme ei silti tarkoita sitä, että suomalainen järjestelmä tuodaan Eritreaan, vaan tarkoituksena on, että suomalaiset asiantuntijat työskentelevät yhdessä Eritrean opettajien kanssa löytääkseen ja kehittääkseen nimenomaan Eritrean omaan kulttuurikontekstiin istuvat ratkaisut.”

Eritrean teknillisen instituutin opettajankoulutuslaitoksen dekaani Khalid Idris kertoi oman näkemyksensä Ulkomaanavun ja NCHEn kumppanuudesta. ”Innovatiivista koulutusta tarvitaan kipeästi. Viimeisten neljän vuoden aikana, alakoulujen oppilaiden suoritukset ovat heikentyneet merkittävästi ja opetushenkilökunnan motivaatio kautta linjan on alhaisempi kuin koskaan. Meillä ei ole tarpeeksi kyvykkäitä opettajia, ja opettajankoulutusjärjestelmämme kaipaa laajaa uudistamista. Koulunkäyntimahdollisuuksien parantaminen on vain yksi puoli ongelmasta ja olemme innokkaita työskentelemään suomalaisten asiantuntijoiden kanssa saadaksemme parannuksia myös opetuksen laatuun.”

Ulkomaanapu on rekrytoinut projektiin kasvatustieteiden tohtori Hanna Posti-Ahokkaan, joka aloittaa työt opettajankoulutuslaitoksella syyskuussa. Syksyllä 2015 Posti-Ahokkaan lisäksi projektissa tulee työskentelemään kolme muutakin koulutuksen asiantuntijaa Opettajat ilman rajoja – verkostosta.

Lisätietoja:

Mary Tangelder, mary.tangelder (at) kua.fi
Laura Vanhanen, laura.vanhanen (at) kua.fi