Järjestöiltä yhteistyönä laadittu koulutuspaketti opettajien koulutukseen katastrofitilanteissa

Opetusalan asiantuntijaverkosto INEE (Inter-Agency Network for Education in Emergencies) on julkaissut opettajankoulutukseen suunnitellun materiaalipaketin, jonka tavoitteena on kohentaa opetuksen laatua katastrofitilanteissa. Paketti on vapaasti saatavilla INEEn verkkosivuilta.

Koulutuspaketin tavoitteena on valmistaa opettajia työskentelemään humanitaarisissa hätätilanteissa ja tukea heitä itse työssä. Materiaalia on ollut kehittämässä opetusalan ammattilaisia seitsemästä kansainvälisestä järjestöstä. Kirkon Ulkomaanavun lisäksi ryhmässä oli edustettuina International Rescue Committee, Norjan pakolaisapu, Pelastakaa Lapset, Columbian yliopiston opettajainkoulutuslaitos, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR sekä Unicef.

Katastrofiolosuhteissa opettajilta vaaditaan erityistä ammattitaitoa, mutta opettajien kouluttaminen on usein puutteellista. INEEn julkaiseman, asiantuntijoiden kokoaman opetusmateriaalin tarkoituksena on paikata tämä puute ja kehittää opetuksen laatua katastrofiolosuhteissa.

”Kyseessä on laaja opettajakoulutuksen kokonaisuus, joka on laadittu joustavaksi niin, että käyttöön voi ottaa tarpeen mukaan pieniäkin osia – esimerkiksi lastensuojelua koulukontekstissa käsittelevän osion. Aineistoa voidaan myös räätälöidä käytettäväksi vaikkapa nuorten opettamiseen”, sanoo Minna Peltola, Kirkon Ulkomaanavun opetusalan erityisasiantuntija.

Materiaali koostuu useasta osiosta, jotka on jaoteltu teemojen mukaan. Teemoja ovat esimerkiksi opettajan rooli ja hyvinvointi, lastensuojelu sekä opetusohjelman suunnittelu. Materiaalin pohjaksi valittiin opettajan työssä vaadittavia avainkompetensseja, joiden ympärille osiot rakennettiin. Koulutuspakettia on jo testattu kentällä Irakissa ja Keniassa.

Kirkon Ulkomaanapu on toteuttanut aineistolla pilottihankkeen Kakuman pakolaisleirillä Keniassa, missä aineistoon on yhdistetty opettajien tukeminen mobiilioppimisen keinoin.

”Seuraavaksi Ulkomaanapu kehittää ohjeistoa opettajien pitkäjänteisempään valmentamiseen. Myös pikakoulutusversio on tekeillä sellaisiin tilanteisiin, joissa koko koulutuskokonaisuutta ei voida kriisitilanteesta johtuen ottaa käyttöön”, Peltola sanoo.

Materiaaleja voidaan käyttää opettajien täydennyskoulutukseen, mutta niiden avulla voidaan kouluttaa myös sellaisia opettajia, joilla ei ole ammattipätevyyttä. Tavoitteena on tarjota katastrofitilanteissa tai pakolaisten parissa työskenteleville opettajille työkaluja, jotka tukevat heitä näissä haastavissa olosuhteissa.

Lisätietoa paketista on saatavilla englanniksi INEEn verkkosivuilta, joilta kokonaisuuden voi myös ladata itselleen.